FANDOM


Časová os je chronologicky usporiadaný zoznam či sled udalostí Nirnskej histórie.

Technický predslov Editovat

Čitateľovi je nutné dať do pozornosti, že presné, časovo zaznamenané údaje začínajú až od vytvorenia Adamanitovej veže v roku 2500 Meretickej éry respektíve (čisto chronologicky) od presného začiatku Prvej éry. Roky Éry úsvitu a Meretickej éry sa odpočítavajú (takisto ako v prípade pozemských rokov pred Kristom), zatiaľ čo roky riadnych ér (Prvej, Druhej, Tretej a Štvrtej) sa klasicky pripočítavajú. Niekedy je ťažké určiť kedy presne sa daná konkrétna udalosť stala, pretože sa o jej presnom datovaní vedie dišputa (resp. zdroje si datovaním odporujú medzi sebou, takéto udalosti sú označené nápisom: prekrývajúci sa zdroj). Niektoré udalosti sú taktiež subjektom fenoménu známeho aj ako Zlom draka kedy je prakticky nemožné určiť presné datovanie udalosti, pretože taktiež nie je možné určiť či sa udalosť naozaj udiala.

Éra úsvitu Editovat

Hlavný článok: Éra úsvitu

Meretická/Mýtická éra Editovat

Hlavný článok: Meretická éra

Prvá éraEditovat

Hlavný článok: Prvá éra

1E 0Editovat

1E 20 Editovat

1E 63 Editovat

 • Do Skyrimu prichádza posledná Atmorská výprava. Sú to dve lode plné mŕtvol.

1E 113Editovat

1E 139Editovat

 • Veľkráľ Harald vedie posledné vojenské ťaženie voči snežným elfom (Falmerom).

1E 140 Editovat

1E 143Editovat

 • Veľkráľ Harald dobyl celé územie Skyrimu.

1E 198 Editovat

1E 200 Editovat

1E 221Editovat

 • Veľkráľ Harald umiera vo veku 108 rokov.
 • Veľkráľom Skyrimu sa stáva Hjalmer - syn veľkráľa Haralda.

1E 221+ Editovat

1E 222Editovat

 • Veľkráľ Hjalmer umiera.
 • Veľkráľom Skyrimu sa stáva Vrage - druhý syn kráľa Haralda.

1E 227 Editovat

1E 240Editovat

 • Veľkráľ Vrage začína svoje úspešné vojenské ťaženia voči provinciám High Rock a Morrowind.

1E +240 Editovat

 • Nejaký čas po Vrageho ťaženiach sa stáva Skyrimským veľkráľom Gellir.
 • Veľkráľ Gellir dobýja Dwemerské mestské štáty nachádzajúce sa v Skyrime.

1E 242Editovat

1E 243Editovat

1E 246 Editovat

1E 263 Editovat

 • Začína sa Neskoršia Ayleidská doba. Historikmi nazývaná etapa dejín, počas ktorej Ayleidskí vladári postupne strácali mocenský vplyv. Definitívne ho stratili až nástupom Alesiánskeho rádu respektíve pádom Dirennskej hegemónie.

1E 266Editovat

 • Cisárovná Alessia umiera.
 • Alessia je vyhlásená za svätú.
 • Cisárom Alesiánskej ríše sa stáva Belharza, syn svätej Alessie.

1E 322Editovat

 • Cisár Belharza umiera.
 • Cisárom Alesianskej ríše sa stáva Ami-El.

1E 340 Editovat

1E 355 Editovat

1E 358 Editovat

1E 361Editovat

 • Alesiánsky rád získava kontrolu nad ríšou a uzákoňuje Alesiánske doktríny.
 • Všetci ayleidskí šľachtici sú pozbavení svojich titulov na základe Alesiánskych doktrín.
 • Začína exodus Ayleidov do Valenwoodu.

1E 369Editovat

 • Skyrimského veľkráľa Borgasa zabíja divoký lov. 
 • Začína Vojna o nástupnictvo.
 • Skyrim postupne stráca svoje dobyté územia v High Rocku a Morrowinde.

1E 376 Editovat

 • Tradičná vláda Yokudánskych cisárov je zvrhnutá.
 • Začína sa tristo rokov trvajúca Yokudánska občianska vojna medzi jednotlivými vojvodcami známymi ako Yokedy.

1E 393 Editovat

 • Svätí Marukovi bratia vedení opatom Cosmasom smerujú do Malady za účelom jej vyplienenia.

1E 401 Editovat

 • Skyrim stráca všetky cudzie územia nadobudnuté počas predošlých ťažení

1E 415 Editovat

 • Definitívny koniec Skyrimských ťažení.

1E 416Editovat

1E 420Editovat

1E 448Editovat

1E 452Editovat

 • Koniec vlády veľkráľa Olafa Jednookého.

1E +452Editovat

 • Asurn sa uchádza o titul veľkráľa Skyrimu.
 • Kjoric Biely sa stáva veľkráľom Skyrimu.

1E 461Editovat

 • Cisárom Alesiánskej ríše sa stáva Gorieus.

1E 463 Editovat

1E 470 Editovat

1E 478Editovat

 • Cisár Goreius zabíja veľkráľa Kjorica počas bitky o Sungard.
 • Veľkráľom Skyrimu sa stáva Hoag, syn Kjorica Bieleho.
 • Skingradský kráľ Mhorus umiera na mor.
 • Dorald Larich sa stáva Skingradským kráľom.
 • Skingrad sa stáva súčasťou Alesiánskej ríše.
 • Dorald Larich umiera rukou vlastného brata.
 • Rislav Larich sa stáva Skingradským kráľom.
 • Bitka o Skingrad.

1E 482Editovat

 • Bitka o Glenumbru.
 • V bitke o Glenumbru prichádza o život veľkráľ Hoag.
 • Veľkráľom Skyrimu sa stáva Wulfharth, známy aj ako Ysmir. 

1E 533Editovat

 • Veľkráľ Wulfharth umiera.

1E 700​​​​​​​Editovat

1E 800 Editovat

 • Okolo tohoto roku je založené mesto Wayrest.

1E 803 Editovat

1E 950 Editovat

1E +952 Editovat

 • Legendárny šermiar a vodca rádu Diagny Gaiden Shinji umiera počas obliehania Orsinia.

1E 980 Editovat

 • Obliehanie Orsinia končí víťazstvom obliehateľov. Na následky obliehania je mesto zničené a opustené jeho obyvateľmi ako ruina.

1E 983 Editovat

1E 1200 Editovat

1E 2208 Editovat

 • Koniec Stredosvitu.

1E 2305 Editovat

 • Alesiánsky rád usporiadava vojenské ťaženie do High Rocku s cieľom pričleniť provinciu k Prvej ríši. Tento počin končí neúspechom.

1E 2321 Editovat

 • Začína sa Vojna spravodlivosti.
 • Počas tejto vojny je vypálených a zničených mnoho knižníc obsahujúcich historické záznamy o minulosti.

1E 2331 Editovat

 • Koniec Vojny spravodlivosti.
 • Zánik Alesiánskeho rádu.
 • Zánik Alesiánskej ríše.

1E 2703 Editovat

1E 2714 Editovat

 • Valenwood sa stáva súčasťou Cyrodilickej ríše.

1E 2762 Editovat

 • Reman Cyrodiil umiera.

1E +2762 Editovat

 • Cisárom Cyrodilickej ríše sa stáva Kastav.

1E 2794 Editovat

1E 2804 Editovat

 • Ľadohrad sa búri proti cisárovi Kastavovi kvôli zvyšovaniu daní.

1E 2805 Editovat

1E 2806 Editovat

 • Cisár Kastav je zosadený z trónu.
 • Reman Cyrodiil II sa neoficiálne stáva cisárom.
 • Končí obliehanie Sky Haven Temple.

1E 2811 Editovat

1E 2812 Editovat

 • Reman Cyrodiil II je oficiálne korunovaný za cisára.
 • Black Marsh sa stáva súčasťou Cyrodilického cisárstva.
 • Bývalý cisár Kastav umiera v Murkmire.

1E 2818 Editovat

1E 2837 Editovat

 • Cyrodilické cisárstvo anektuje Black Marsh.
 • Končí Čiernovodá vojna.

1E 2840 Editovat

 • Začína sa dlhá osemdesiatročná vojna medzi Cyrodilickým cisárstvom a Morrowindom známa aj ako Vojna štyroch účtov.

1E 2843 Editovat

1E 2851 Editovat

 • Podľa nápisu na hrobke zomiera Reman Cyrodiil II v tomto roku. (prekrývajúcí sa zdroj)
 • Cisárom Cyrodilickej ríše sa stáva Brazollus Dor.

1E 2877 Editovat

1E 2899 Editovat

 • Manželka cisára Remana Cyrodiila III, Tavia je obvinená zo zrady.

1E 2903 Editovat

1E 2917 Editovat

 • Vojna o Uvichil končí.

1E 2920 Editovat

Druhá éra Editovat

Hlavný článok: Druhá éra

2E 0 Editovat

 • Versidue-Shaie vyhlasuje začiatok druhej éry.

2E 12 Editovat

2E 24 Editovat

 • Daggerfallský pisár Arkan zverejňuje knihu o jeho skúsenostiach a stretnutiach s Baan Darom.

2E 100+ Editovat

2E 120 Editovat

2E 126 Editovat

2E 148 Editovat

 • Viana Čistá končí svoju vládu.

2E 184 Editovat

2E 212 Editovat

2E 227 Editovat

 • Tjurhane Fyrre, jeden z najlepších Ayleidských mudrcov ako aj najplodnejších publicistov, umiera.

2E 230 Editovat

2E 283 Editovat

 • Proti potentátovi Versidue-Shaieovi sa dvíha vlna odporu naprieč celým Cyrodilickým cisárstvom.
 • Zničenie cisárskej pevnosti v Dawnstare.
 • Potentát Versidue-Shaie zvoláva Bardmontský koncil.

2E 309 Editovat

2E 320 Editovat

2E 321 Editovat

2E 324 Editovat

 • Potentát Versidue-Shaie je zavraždený členmi Morag Tong.
 • Savirien-Chorak sa stáva potentátom Cyrodilickej ríše.
 • Morag Tong je postavený mimo zákon.

2E 326 Editovat

 • Mladá dunmerská žena zavraždila 5 svojich mladých detí. Z tejto ženy sa neskôr stane Matka noci - patrónka Temného bratstva.

2E 342 Editovat

2E 360 Editovat

 • Údajný rok započania aktivít Temného bratstva.

2E 366 Editovat

2E 369 Editovat

2E 372 Editovat

 • Zaznamenanie Atlasu drakov - dokumentu, ktorý obsahuje meno každého draka zabitého členmi Čepelí.

2E 401 Editovat

 • Vláda kráľa Donela končí.
 • Anton I je korunovaný kráľom Daggerfallu.

2E 412 Editovat

 • Najstaršia známa zmienka o organizácii Temné bratstvo.

2E 430 Editovat

 • Savirien-Chorak umiera.
 • Cyrodilická ríša ostáva bez cisára a začína sa Medzivládie.
 • Faktický zánik Cyrodilickej ríše.
 • Skyrimský veľkráľ Logrolf umiera.

2E 450 Editovat

 • Kráľ Anton I umiera.
 • Donella je korunovaná ako kráľovná Daggerfallu.

2E 465 Editovat

2E 486 Editovat

 • Veľkráľ Alinoru Hidellith prikázal svojej flotile nasledovať malú skupinu lodí Maormerov. Prenasledovanie sa skončí veľkou námornou bitkou pri ktorej Alinor utrpí ťažkú porážku.

2E 521 Editovat

 • Narodil sa budúci kráľ Wayrestu a líder Daggerfallského Covenantu, Emeric.

2E 541 Editovat

 • Samozvaný cisár Durcorach je porazený a zabitý počas vojenského ťaženia, ktoré viedol proti High Rocku. Porazil ho kráľ Emeric.
 • Durcorachov nárok na cisársky trón prechádza na jeho syna Moricara.

2E 546 Editovat

2E 555 Editovat

 • Veľkráľovi Alinoru Hidellithovi sa narodila dcéra, budúca veľkráľovná Summersetských ostrovov a vodkyňa Aldmerského spolku, Ayrenn.

2E 560 Editovat

2E 563 Editovat

 • Emeric je korunovaný kráľom Wayrestu.

2E 566 Editovat

2E 567 Editovat

 • Koniec Vojny kráľa Ransera.
 • Vznik Daggerfallského Covenantu.

2E 572 Editovat

 • Akavirské armády vedené Ada'Soomom Dir-Kamalom vyplienili Windhelm a zabili veľkráľovnú Mabjaarn spolu s jej dcérou Nurnhilde.
 • Veľkráľom východného Skyrimu sa stáva Jorunn.
 • Dir-Kamalove armády sú obkľúčené spojenou silou veľkráľa Jorunna, Almalexie a Argonianskými bojovými mágmi pri Červenej hore. Akavirania utrpeli drvivú porážku a sú zatlačení a utopení v mori.
 • Vznik Ebonheartského paktu.

2E 573 Editovat

 • Varen Aquilarios zvrhol vtedajšieho samozvaného cisára Leovica.
 • Nárok na trón si uzurpuje Varen Aquilarios a vyhlasuje sa za samozvaného cisára.

2E 576 Editovat

2E 578 Editovat

 • Piati spoločníci nachádzajú Amulet kráľov v Sancre Tor.
 • Mannimarco zrádza Varena Aquilariosa a počas rituálu zapálenia dračích ohňov sa snaží uzurpovať si moc amuletu na seba. Jeho činy vedú k mohutnej magickej explózii, ktorá rezonuje celým Tamrielom.
 • Začína sa Planemeld, obrovská invázia armádnych síl Daedrického princa Molaga Bala do Nirnu.
 • Skupina piatich spoločníkov sa rozpadá. Varen Aquilarios stráca pamäť. Lyris uväznil Molag Bal. Sai Sahan stihne ujsť a uschovať Amulet kráľov späť v Sancre Tor. Abnur Tharn ujde a začne vládnuť regiónu Nibenay ako jeho zvrchovaný vládca. Mannimarco začína obetovať duše nevinných ľudí v mene Molaga Bala.
 • V dobe Varenovej neprítomnosti si titul Cisárovny Regentky privlastňuje jeho manželka Clivia Tharn.

2E 580 Editovat

 • Summersetský veľkráľ Hidellith umiera.
 • Veľkráľovnou Summersetov sa stáva Ayrenn, dcéra kráľa Hidellitha.
 • Začína sa vojna medzi troma frakciami nárokujúcimi si cisársky trón - Three Banners War.

2E 582 Editovat

2E 583 Editovat

2E 603 Editovat

 • Posledný známy prípad Knahatenskej chrípky. Epidémia končí.

2E 803 Editovat

2E 812 Editovat

2E 828 Editovat

2E 830 Editovat

2E 831 Editovat

2E 852 Editovat

 • Bitka o Sancre Tor. Prvé významné vojenské víťazstvo Tibera Septima (vtedajšieho generála v službách kráľa Cuhlecaina) proti spojenej aliancii Nordov a Bretóncov.
 • Cyrodilickým cisárom sa stáva Cuhlecain.

2E 854 Editovat

 • Cuhlecain je zavraždený.
 • Cyrodilickým cisárom sa stáva Tiber Septim.
 • Koniec Medzivládia.

2E 855 Editovat

2E 855+ Editovat

 • Anexia Skyrimu a High Rocku légiami Tibera Septima. Jednalo sa o zväčša nekrvavé ťaženie, ktoré skôr pripomínalo konsolidáciu než otvorený vojenský vpád.

2E 861+ Editovat

 • Anexia Black Marshu légiami Tiber Septima.
 • Argoniánci sa búria proti novej vláde. Nakoniec však pristúpia na dohodu a Black Marsh sa oficiálne stáva súčasťou ríše.

2E 862 Editovat

 • Veľkráľ Hammerfellu Thassad II umiera.
 • Veľkráľom Hammerfellu sa stáva A'Tor, syn veľkráľa Thassada II.

2E 864 Editovat

2E 864+ Editovat

 • Rody Redoran, Dres a Indoril odmietajú formálne pripojenie Morrowindu k ríši.
 • Začína sa invázia do Morrowindu pri ktorej je vyplienené hlavné mesto Mournhold.
 • Tribunál vyhlasuje prímerie a vyjednáva s Tiberom Septimom o pripojení k ríši.
 • Vrchný kancelár z rodu Indoril odmieta mierovú zmluvu podporiť a je zavraždený.
 • Vrchného kancelára nahrádza vo funkcii rod Hlaalu, ktorý ratifikuje mierovú zmluvu.
 • Morrowind sa stáva súčasťou ríše.
 • Vyplnienie Senchalu cisárskymi légiami.
 • Elsweyr sa stáva súčasťou ríše.
 • Začína sa invázia do Aldmerského spolku pri ktorej Tiber Septim anektuje Valenwood a Summersetské ostrovy.
 • Valenwood a Summersetské ostrovy sa stávajú súčasťou ríše.

2E 865 Editovat

2E 882 Editovat

 • Znovuzrodenie Dagotha Ura.
 • Božská sila Tribunálu začína slabnúť.

2E 893 Editovat

2E 895 Editovat

 • Tiber Septim dobýja celý Tamriel.
 • Koniec Tiberových vojen.

2E 896 Editovat

 • Tiber Septim je korunovaný ako cisár Tamrielu.

Tretia éra Editovat

Hlavný článok: Tretia éra

3E 0 Editovat

3E 6 Editovat

3E 12 Editovat

3E 38 Editovat

3E 41 Editovat

3E 48 Editovat

3E 51 Editovat

3E 63 Editovat

 • Pelagius Septim II. prichádza do mesta Camlorn s cieľom uzatvoriť manželstvo s princeznou Quintillou. Dozvedá sa však, že Camlorn terorizuje vlkolak. Nakoniec v meste ostáva až do narodenia jeho prvého dieťaťa.

3E 64 Editovat

3E 67 Editovat

 • Narodila sa Potema Septim, dcéra Pelagia Septima II. a Quintilly.

3E 77 Editovat

3E 79 Editovat

3E 80 Editovat

3E 81 Editovat

3E 97 Editovat

 • Narodil sa Uriel Septim III. (známy aj ako Uriel Mantiarco) syn Mantiarca a Potemy Septim.

3E 98 Editovat

 • Pelagius Septim II. umiera na konci roka.

3E 99 Editovat

3E 100 Editovat

 • Mantiarco umiera, jeho smrť je predpovedaná Quintillou.

3E 104 Editovat

3E 105 Editovat

 • Gwylimská univerzita prekladá Opusculus Lamae Bal ta Mezzamortie.

3E 109 Editovat

 • Podľa zdrojov, Antiochus Septim zanedbáva svoje cisárske povinnosti. Radšej sa venuje telesným pôžitkom.
 • Magnus Septim uzatvoril manželstvo s kráľovnou Hellenou s ktorou spoločne spravujú Black Marsh z Lilmothu.
 • Ceforus Septim a jeho žena Bianki spravujú Gilane.
 • Potema Septim vyjednáva s Psijickým rádom o vysporiadaní sa s nadchádzajúcou inváziou z Pyandonei. Nakoniec vyjednajú dohodu a za poskytnutú pomoc sa Cisárstvo zaväzuje vyplatením 8 miliónov Septimov.

3E 110 Editovat

3E 111 Editovat

3E 112 Editovat

3E 114 Editovat

 • Kintyra Septim II. je popravená. (prekrývajúci sa zdroj)

3E 119 Editovat

 • Podľa knihy Vlčia kráľovná, zväzok V. Antiochus Septim upadol do kómy. (prekrývajúci sa zdroj)
 • Rada starších pripravuje Kintyru Septim II. na prebratie trónu od svojho bezvedomého otca Antiocha. (prekrývajúci sa zdroj)
 • Narodil sa Pelagius Septim III.

3E 120 Editovat

 • Kintyra Septim II. je korunovaná za cisárovnu. (prekrývajúci sa zdroj)
 • Potema Septim pripravuje svoje armády na vzburu proti novej cisárovne.
 • Začína Vojna červeného diamantu.

3E 121 Editovat

 • Kintyra Septim II. je uväznená vojakmi lojálnymi Poteme. (prekrývajúci sa zdroj)
 • Začína sa Vojna o Červený diamant.

3E 125 Editovat

 • Ceforus Septim dobýja západné časti High Rocku.

3E 127 Editovat

 • Odohráva sa kľúčová bitka o Ichidag v ktorej víťazí Ceforus Septim.
 • Uriel Septim III. je zajatý za následok bitky.
 • Odohráva sa bitka o Falconstar v ktorej víťazí Potema Septim.
 • Po ceste do Cisárskeho mesta je voz prevážajúci Uriela Septima III podpálený. Uriel tak uniká súdu za cenu vlastného života.
 • Ceforus Septim je korunovaný za cisára.
 • Šľachta zo Skyrimu, High Rocku, Morrowindu, Hammerfellu, Summersetských ostrovov, Valenwoodu a Black Marshu požaduje a získava väčšiu autonómiu od aparátu Cisárskej moci.
 • Vojna o Červený diamant prakticky končí. Jediné teritórium odmietajúce poslušnosť je Samota a jej bezprostredné okolie.

3E 131 Editovat

3E 134 Editovat

3E 136 Editovat

 • Zomiera Bianki, žena cisára Cefora Septima.

3E 137 Editovat

 • Zomiera Potema Septim po mesačnom obliehaní Samoty.
 • Pred svojou smrťou Potema dáva Pelagiovi Septimovi III kameň duší naplnený dušou vlkodlaka.
 • Pelagius Septim III je po smrti Potemy menovaný vládcom Samoty.
 • Vojna o Červený diamant definitívne končí.

3E 139 Editovat

 • Sir Casimir zavraždil žobráka. Jeho rukavice zostávajú na zemi a nedá sa s nimi pohnúť. Slúžia ako spomienka tohoto činu

3E 140 Editovat

 • Ceforus Septim umiera na následky pádu z koňa.
 • Magnus Septim je korunovaný za cisára.

3E 141 Editovat

 • Pelagius Septim III sa oženil s Katariou.

3E 145 Editovat

 • Magnus Septim umiera.
 • Pelagius Septim III je korunovaný za cisára.
 • Pelagiova sestra Jolethe Direnni sa stáva Samotskou vládkyňou.

3E 147 Editovat

 • Kataria sa stáva cisárovná regentka po tom, ako je Pelagius vyhlásený za neschopného vládnuť.
 • Pravdepodobný rok narodenia Cassyndera Septima.

3E 150 Editovat

3E 153 Editovat

 • Pelagius Septim III (ktorý je už teraz všeobecne známy pod prezývkou Pelagius Šialený) umiera v súkromnom azyle.
 • Kataria Ra'Athim je korunovaná za cisárovnú.
 • Sir Amiel umiera.

3E 172 Editovat

3E 195 Editovat

3E 200 Editovat

 • Kataria Ra'Athim umiera.
 • Cassynder Septim je korunovaný za cisára.

3E 202 Editovat

 • Cassynder Septim umiera.
 • Uriel Septim IV. (známy aj ako Uriel Lariat) je korunovaný za cisára.

Štvrtá éra Editovat

Hlavný článok: Štvrtá éra

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.