FANDOM


27

šedoblat

Pevnost Šedoblat se nacházela na západ od města Whiterun. Pevnost byla původně neudržována a chátrala. V jejích zříceninách se usídlili bandité, kteří odtud měli vynikající podmínky pro přepadávání pocestných. Nakonec mohla být pevnost opět obnovena a obsazena císařskou posádkou.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.