FANDOM


Alesiánske doktríny boli zákony náboženského charakteru, ktoré boli uplatňované naprieč územím Prvej ríše od roku 1E 361. Tieto zákony boli presadzované Alesiánskym rádom. Ich autorom bol prorok Marukh - zakladateľ Alesiánskeho rádu. Doktríny prestali platiť po páde Prvej ríše v roku 1E 2331.

Princípy Editovat

Doktríny boli tvorené 77 základnými pravidlami. Obsah väčšiny z nich nám je však neznámy. Tie, ktoré sú nám známe obsahujú nasledovné princípy: Všetci sú vinný až dokým sa nepreukáže ich nevina. Medzi náboženstvom a politikou nie je rozdiel. Odporovať vôli cisára je ako odporovať vôli Bohov.

Dopad na dejinný vývoj Editovat

Alesiánske doktríny ako aj Alesiánsky rád fanaticky presadzoval Imperiálny pantheón stvorený a kodifikovaný svätou Alessiou. Na následok fanatického uplatňovania naprieč všetkým územím ktoré kedy Prvá ríša kontrolovala sa v týchto oblastiach ustanovil Imperiálny pantheón ako klasické náboženstvo uznávané takmer všetkými rasami a národmi Tamrielu.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.