FANDOM


Stát Anequina, známý také jako Ne Quin-al, nacházející se v severní oblasti Elsweyru je jeden ze dvou států, který existoval předtím než Keirgo z Anequiny a Eshita z Pelletinu spojili svá dlouho se svářící království ve společném manželství, aby v 2E 309 založili Elsweyrskou konfederaci.

Konfederace přežila své začlenění do Tamrielské říše než byla opět rozdělena na dva státy. To se stalo v důsledku Nocí prázdnoty. Od té doby je Anequina vazalským státem Třetího Aldmerského spolku.

Severní oblasti Elsweyru dominují převážně vyprahlé pustiny a pouště, což je prostředí značně ovlivňující zdejší Khajiity. Království se skládá v podstatě jen z několika nepříliš spolupracujících náčelnictví, která jsou držena pohromadě hlavně společným cílem zachování své kultury a ochrany země.

Historie Editovat

První éra Editovat

Na počátku První éry byl Elsweyr rozdělen na šestnáct nezávislých království, která spolu však narozdíl od těch lidských nebo elfských nikdy nebojovala o moc nebo území. Řídila se totiž fázemi nirnských měsíců - když byly oba měsíce v úplňku, dominantní postavení zaujímal Ne Quin-al, když byly poloviční, moci se ujímal Torval a když byly oba v novu, tak Senchal. Ostatní království měla rovněž dny, kdy se dostala k moci. Toto uspořádání však v roce 1E 2260 narušil Thrassiánský mor po jehož řádění zbyla ze šestnácti království jen dvě - Ne Quin-al (Anequina) a Pa'alatiin (Pelletine).

Tato dvě království reprezentovala měsíce ve svých opositních postaveních a rovněž měla radikálně odlišné pohledy na khajiitskou kulturu. Lidé Pelletinu tak anequinské považovali za nevzdělané barbary a naopak anequiňané viděli v Pelletinu jen úpadek a zpustlost. Po mnoho dalších století spolu tak tato dvě království neustále zápasila.[1]

Druhá éra Editovat

K míru došlo až v roce 2E 309, kdy vůdci království, Keirgo a Eshita, uzavřeli sňatek a tím svá království spojila a zemi pojmenovali Elsweyr.

Čtvrtá éra Editovat

Po Vpádu Zapomnění byla provincie Elsweyru zdecimována útoky Daeder, stále však zůstávala součástí Říše. Když však měsíce Masser a Secunda zmizely během Nocí prázdnoty, celá země se propadla do chaosu, poněvadž značná část khajiitské kultury se točí kolem interpretování lunárního cyklu. Thalmor se chopil příležitosti a po návratu obou měsíců prohlásil, že se jedná o jeho zásluhu, čímž získal značný vliv nad Elsweyrem. To vedlo k odtržení Elsweyru od zbytku Říše v roce 4E 115 a znovurozdělení na dva státy - Anequina a Pelletine.

Význačné lokace Editovat

Duna Editovat

Město Duna se nachází v Západní Anequině v hraniční oblasti Reaper's March. Je rozděleno do třech čtvrtí - v jedné se nacházejí Cech válečníků, Cech mágů a hostinec. V další se nachází většina obchodů a v poslední Chrám dvouměsíčné stezky.

Fort Sphinxmoth Editovat

Císařská pevnost Fort Sphinxmoth se nachází na kraji Anequiny stejně jako Duna v hraniční oblasti Reaper's March. V průběhu času pevnost velmi často měnila své obyvatele. Od ruin staré pevnosti je oddělena a přes hranice zasahuje až do Cyrodiilu.

Orcrest Editovat

Město Orcrest se nachází ve Střední Anequině a sousedí s Corinthe.

Riverhold Editovat

Město Riverhold se nachází na hranici Elsweyru a Cyrodiilu poblíž Skingradu.

Rimmen Editovat

Město Rimmen se nachází poblíž Leyawiinu na hranicích Cyrodiilu a Elsweyru.

  1. Pocket Guide to the Empire, Third Edition: Elsweyr
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.