FANDOM


Anga je Ayleidská ruina nacházející se severovýchodně od Imperial City, přímo na východ od Stříbrné cesty do Brumy. Lze se do ní dostat jen skrze Daedrický úkol obdržený od Namiry v její svatyni.

Obyvatelé Editovat

Ruina je domovem malé skupiny uctívačů Namiry modlící se za osvobození od kněžích Arkaye, kteří se je rozhodli “zachránit”. Zdá se, že Zapomenutí, jak se jim říká, jsou nesnášenliví vůči světlu pochodní, které s sebou nesou kněží a že je dokonce zraňuje, ačkoliv nezpůsobuje reálný úbytek zdraví.

Význačné předměty Editovat

Truhly v místnosti zamořené zombie obsahují značné množství očarovaných prstenů, zbraní, kamenů duší nebo septimů.

Nepřátelé Editovat

Několik zombie se nachází v malé uzamčené místnosti v jižní části ruiny.

Úkoly Editovat

Hrdina Kvatche se od následovníků Namiry dozví, že může být vyvolána pouze někým odpudivým. Pokud tedy chtějí získat její pomoc, musí se učinit ošklivějšími.

Namira po Hrdinovi chce, aby pomohl skupince jejích uctívačů nacházejících se v blízké Ayleidské ruině - zdá se, že si oblíbili naprostou temnotu, kterou zde našli.

Když Hrdina pomůže uctívačům Namiry zbavit se kněžím Arkaye dostane od Namiry za odměnu její prsten.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.