FANDOM


Quotebg
"Arkay říká: Ctěte zemi, její tvory a přízraky, živé i mrtvé. Střežte a pečujte o velkorysost smrtelného světa a nezneuctěte přízraky mrtvých."
Deset přikázání: Svatá Devítka
Arkay nebo Ark'ay,[1] také známý jako Bůh koloběhu života a smrti, je významný bůh Svaté Devítky, oficiálního náboženství cyrodiilských císařství. Arkay je důležitější v kulturách, kde jeho otec, Akatosh, je buď méně spojován s časem, nebo kde jeho časové aspekty jsou pro laika špatně pochopitelné. Reprezentuje kvality narození a smrti, hlavně pohřby a pohřební obřady, také je občas spojovaný s ročními obdobími.[2] Některé záznamy říkají, že byl Arkay původně smrtelník, který se připojil k bohům.[1][3]

Uctívání

Jeho kněží jsou věrní protivníci nekromancie a všech forem nemrtvých.[3][4] Jeho následovníci ho pokládají za přízrak, který přivádí i odvádí smrtelníky ze světa jak skrz život, tak i smrt, koloběhem který by neměl být narušen.[5]

Má svůj vlastní náboženský řád, který si pokládá za povinnost chránit duše jiných pomocí tří posvěcení, jedno daném při narození, smrti a jedno po smrti na ochranu duší před manipulací.[6]

Verš

„Přijď za mnou, Arkayi, neboť bez tebe není ani dechu ani začátku, žádný člověk nemůže žít, milovat či učit se bez jiskry tvého přízraku.“[7]

Původ

Existují dvě legendy, které vypráví o Arkayově púvodu. Kniha Bůh Arkay vypovídá, že byl Arkay kdysi obyčejný obchodník s vášní pro vědění. Našel knihu psanou zvláštním jazykem a strávil roky a roky s pokusy o jejím rozluštění, dokud nezačal pomalu ignorovat všechno a všechny kolem sebe. Nakonec si Arkay uvědomil, že kniha popisuje život a smrt, ale to už byl na prahu smrti s nevyléčitelnou chorobou. Začal se tedy modlit k Maře, aby mu dala více času k interpretovaní knihy a ona mu dala dvě možnosti: zemřít nebo se stát navěky bohem s úkolem udržovat rovnováhu mezi životem a smrtí v celém vesmíru.[2][8][9]

Kniha Monomýtus tvrdí, že Arkay byl jedním z prvních přízraků, které se „zkrystalizovaly“ po začátku času.[10]

Ostatní tvrdí, že Arkay je synkretický bůh stvořený spojením Xarxe a Orkeye, také je pravděpodobně stejný bůh jako yokudanský Tu'whacca.[11]

Kaple

Nine ob arkay symbol

Arkayův symbol na skle.

Jeho hlavní kaple se nachází v cyrodiilském městě Cheydinhal a byl to jeden z nejdůležitějších bohů v chrámu Jednoho, v Císařském Městě. Arkay ve svých kaplích žehnal své stoupence dobrým zdravím. Na jeho počest byly postaveny sochy, které mohou být viděny v Arboretu v Císařském Městě. Arkayovi kněží a jeho chrámy byli chráněni rytířským řádem známým jako Rytíři kruhu. Společně s kaplemi a sochami, Bůh koloběhu života a smrti také měl různé svatyně jemu zasvěcené po celém Cyrodiilu.[12]

Ve Skyrimu má každé město Síň mrtvých zaslíbenou Arkayovi, ale nejvíce je uctíván ve městě Falkreath. Také jeho svatyně jsou roztroušené po celé provincii.[13]

Svatyně

Arkay-0

Arkayova socha v The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Reprezentace

Zajímavosti

 • Akayův symbol se objevuje na štítcích lektvarů silné many a výdrže, prudkých a smrtících jedů, a elemetárních jedů ve Skyrimu.
 • Arkay byl pojmenován po Daggerfallském beta testerovi, R. K. Deutschovi.[14]

Výskyt

Zdroje

 1. 1,0 1,1 1,2 Bůh Arkay
 2. 2,0 2,1 2,2 Rozmanité víry v Císařství
 3. 3,0 3,1 Nepřítel Arkay
 4. 4,0 4,1 Loading Screens
 5. The Elder Scrolls II: Daggerfall
 6. Posvěcené Arkaye
 7. Kapesní průvodce Císařstvím, třetí vydání: Předmluva
 8. Nepřítel Arkay
 9. Bůh Arkay
 10. Monomýtus
 11. Tu'whacca, Arkay, Xarxes
 12. The Elder Scrolls IV: Oblivion
 13. The Elder Scrolls V: Skyrim
 14. Daggerfacts
 15. 15,0 15,1 15,2 Standardní dialog se členy Císařského kultu
 16. Deset přikázání: Svatá Devítka
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.