FANDOM


Quotebg
"Ayleidé, nebo Srdeční vznešení elfové, vládli Cyrodiilu v dávných mýtických dobách již před začátkem zaznamenané historie. Jedno z nejstarších zaznamenaných dat je pád Bílo-zlaté věže v 1E 243, což je často spojované s koncem Ayleidů."
Herminia Cinna[src]
Ayleidé, také známí jako Srdeční vznešení elfové, Srdeční elfové, Saliache nebo Divocí elfové, byli rasou elfů, kteří v první éře vládli nad Cyrodiilem. Měli světlejší pokožku než Dunmerové, ale nebyli tak bledí jako Altmerové.

Ayleidské císařství

Ayleidé obývali značnou část Tamrielu, ale jejich hlavní osady byly umístěny v Cyrodiilu. Níže jsou vypsaná všechna ayleidská sídla. Jejich Císařství existovalo od poloviny merethické éry až do 1E 243.

Ayleidská města v Cyrodiilu
Ayleidská města ve Vysoké Skále
Ayleidská města ve Valenwoodu
Ayleidská města v Elsweyru
Ayleidská města v Hammerfellu
Ayleidská města v Černém Močále
Ayleidská města v Summersetských ostrovech

Kultura

Ayleidská kultura byla poměrně podobná té altmerské, jelikož sdílí stejné předky. Přesto jsou mezi nimi rozdíly. V pozdější době se kulturní rozdíly staly více nápadné.

Magie

Ayleidé věřili, že se svět stává ze čtyř živlů: země, voda, vzduch a světlo. Stejné živly se vyskytují i v altmerském náboženství. Jsou také podobné čtyřem přírodním živlům: země, voda, vzduch a oheň. Důvod, proč Ayleidé vyměnili světlo za oheň, je ten, že oheň považovali za slabou a zkorumpovanou formu světla, zejména spojovanou s magickými principy. Z tohoto důvodu používali Ayleidé na osvětlení svých síní lampy, glóby, tůňky a fontány z té nejčistší magie světla. Ayleidé považovali Meridii za ztělesnění světla samotného.

Ze všech ayleidských živlů bylo za nejbožštější formu světla považované světlo hvězd, jelikož byla jejich moc nejsilnější a nejvyšší. Také přicházelo přímo z Aetheria. Fragmenty Aetheria, známé jako 'létavice', čas od času dopadají na Tamriel, kdy často obsahují meteorické železo. Přestože může být tento materiál použit na výrobu očarovaných zbraní a zbrojí, Ayleidé to používali jako základní složku svých Ayleidských studen. Tyto Studny jsou rozprostřené po celém Tamrielu a nejsou spojené s žádnými známými ayleidskými městy. Studny může použít každý, kdo má nějaký magický potenciál, aby si obnovil svou manu. Po svém vyčerpání se Studny opět o půlnoci dobíjí.

Aetherická magie

Aetherická magie je druh magie běžně spojená s Ayleidy, kteří byli schopni manipulovat a uchovávat hvězdné světlo způsoby, jenž jsou pro zbytek Tamrielu nepochopitelné. Skrz použití nebeských kamenů a jejich magického umu byli Ayleidé schopni vytvořit welkyndské a varlaské kameny ze skla shromážděného z meteorů. Přes tyto kameny byli schopni sbírat hvězdné světlo z Aetheria. Každý z nich měl různá využití. Welkyndské kameny byly používány jako světlo nebo jako úschovna many. Varlaské kameny používali na dobití očarovaných předmětů. Některé z nich v sobě uchovávaly kouzla magie Ničení pro obranu. Jak přesně Ayleidé tyto kameny vytvořily, nám není známé, a mnohé pokusy stvořit nové selhaly. Všechny výzkumy kamenů skončily tak, že se proměnily v prach. Této magii se říká Úsvitní magie, a ovládali ji pouze Ayleidé, stejně jako jazyk Ehlnofey. Polemizovalo se o tom, že těsně před povstáním otroků, Ayleidé začali provádět proces tvoření welkyndských kamenů mimo svá vlastní města a namísto toho je vytvářeli uvnitř cyrodiilských jeskyní. Také uměli vytvořit sloupy, které, po seslání šokové magie při třímání welkyndského kamene, obdarovaly sesílatele s novým mocným kouzlem. Další magie spojovaná s welkyndskými kameny je schopnost spoutat Daedru k určitému místu. Divocí elfové byli prvními Stormwardeny ve Valenwoodu, kde vytvořili kouli s mocnou šokovou magií.

Další druh kamene vytvořené Ayleidy byly velké welkyndské kameny, což byly velké kusy očarovaného meteorického železa. V samotném srdci starověkých ayleidských měst byl velký welkyndský kámen používán jako zdroj magických očarováních každého města. Tyto kameny byly, kvůli své vysoké hodnotě, po čase postupně rozkradeny, a do třetí éry jich na svém místě zůstalo jen pár.

Ayleidé ještě stvořili sloupy, které reagovaly na kouzla. Také se o říká, že to byli právě Ayleidé, kdo dal vzniku školy magie Proměny.

Náboženství

Ayleidské náboženství se skládalo jak z uctívání Aeder, tak z uctívání Daeder. Říká se, že přišli do Cyrodiilu právě kvůli tomu, aby unikli zákazu uctívání Daeder v Summersetských ostrovech. V posledním tisíciletí merethické éry se daedrické uctívání usadilo v zemích Ayleidů a rozšířilo se, přestože zabíralo jen menšinu, zatímco oni pokračovali ve svém vyznávání Aeder. Na rozdíl od Chimerů z Resdaynu, Ayleidé nerozlišovali Daedry na dobré a zlé, a tak se i ti nejďábelštější princové dostali velké úcty. Tato úcta se ještě prohloubila, jak bylo jejich náboženství osvojeno a schváleno ayleidskými aristokraty a králi. Ayleidé také vyznávali Deset předků, sochy umístěné v Bílo-zlaté věži, přesněji řečeno ve svatyni Předků. Sochy těchto předků byly z ayleidského hlavního města přeneseny předtím, než bylo vypleněno lidmi.

Aedry

Daedry

Historie

Merethická éra

Ayleidé přišli do Tamrielu ze Summersetských ostrovů, kde se usadili v Cyrodiilu a dobyli centrální a jihozápadní Tamriel. V pozdní merethické éře začali s vyznáváním Daeder. Z tohoto důvodu zotročili Nedey ze Skyrimu a nejen, že je donutili pracovat v okolí Bílo-zlaté věže, ale také pro umění inspirované Daedrami použili jejich kůži na vytvoření soch a jejich vnitřnosti vystavili v zahradách. Byli to velmi krutí otrokáři. Ayleidské ruiny rozprostřené skoro po celém Tamrielu jsou důkazy jejich moci a v polovině merethické éry ayleidská kultura kolem Bílo-zlaté věže vzkvétala. Dlouhé spojení komunikace ze Summersetských ostrovů izolovala Ayleidy od Krystalové věže. Na vrcholku ayleidské společnosti bylo postaveno město Varsa Baalim, které bylo domovem Mehrunesovy břitvy.

První éra

Za čas se ayleidské zdroje moci, což byly dohody s Daedrami, staly také důvodem úpadku Ayleidů. Pakty s Daedrami darovaly Ayleidům moc, a proto si mysleli, že mají plnou kontrolu, zatímco jejich společnost upadala. Dokud byli lidské rasy pod ochranou Shezzara, byli v bezpečí, ale když zmizel, tyto dohody poskytly Ayleidům armády Daeder, jenž použili na zotročení nebo zmasakrování ras lidí na jejich vrcholu. Daedrické kultu v jejich Císařství se začaly hádat a podrážet, čímž oslabily Ayleidy takovým způsobem, že z toho Nedeové profitovali.

Občanské války

Tyto rozpory později vyústily v ayleidskou občanskou válku jménem Narfinselské schizma. Během ní Barsaebičtí Ayleidé, kteří uctívali Aedry namísto Daeder, byli vyhnáni ze Cyrodiilu Ayleidy uctívajícími Daedry v bitvě známé jako Zahnání u Wendelbeku, která se odehrávala dobrých padesát let před povstání otroků vedené Alessií v 1E 198. Král Glinferen z Atataru zaútočil na Barsaebické Ayleidy s armádou Daeder, čímž je donutil opustit srdce Cyrodiilu. Tímto skončil odpor vůči daedrickému uctívání.

Další konflikt se odehrál mezi ayleidským městem Delodiil, pod vládou krále Cenedelina, a Abagarlas, pod vládou krále Anumarila. Delodiil uctívalo Meridii a Abagarlas zase Molag Bala. Zatímco abagarlaská armáda plánovala na Delodiil útok, delodiilští vojáci udeřili jako první. Oni bojovali uvnitř města a jejich král útočil na zdi. Město Abagarlas bylo úplně zničeno přisluhovači Molaga Bala a rodina krále Anumarila byla vyvražděna. Ostatní Balovi následovníci si začali razit cestu k Delodiilu, oblehli město a zabili všechno něm. Král Laloriaran Dynar zrovna město navštěvoval, a tak zařídil jeho obranu a nakonec Balovu armádu porazil poté, co bylo město transportováno do Chladného Přístavu.

Pád

Kvůli tomu že Nordové spojili provincii Skyrimu do nordské země, otroci ze Cyrodiilu se pod vedením svaté Alessie vzbouřili a úspěšně ovládli celou provincii v 1E 243. Když Akatosh stvořil Amulet králů a dal ho Alessii, Daedry ztratily svou schopnost poslat do Tamrielu své armády, čímž byli Ayleidé oslabeni. Navíc měli Alessiané podporu několika ayleidských králů, a většina z nich uctívala Aedry, což je jeden z důvodů, proč byly Aedry zařazeny do Osmi svatých. Přestože je Alessii tradičně připisováno celé vítězství, pomoc, kterou obdržela od ayleidskách králů, má stejně velkou roli.

Na Pelinala Whitestrakea také nesmíme zapomenout. Podle všeho byl Pelinal seslán bohy, aby pomohl Alessii v boji proti Ayleidům. Když byli Pelinal a Morihaus posláni pomoct Alessii, prošli celý Tamriel, probojovali se skrz provincii a rychle pozabíjeli východní ayleidské krále ze Cyrodiilu. Pelinal na svých taženích zničil mnoho ayleidských měst a poté pokračoval i u východních měst porážkou králů z Toru, Ninendavy a Ceya-Taru. Když ayleidský lord zabil vojáka, kterého měl Pelinal rád, Pelinal poprvé propadl svému šílenství a zničil města Narlemae a Celediil. Proto Ayleidé uzavřeli dohodu s Meridií, aby získali výpomoc od jejích Auroranů v Bílo-zlaté věži.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.