FANDOM


Bitva v Hundingském zálivu
352
Informace
Konflikt: Války Tibera Septima
Datum: 2E 862?
Místo: Záliv v blízkosti ostrova Stros M'Kai, Hammerfell
Výsledek: Vítězství Cyrodiilu a Předků
Strany
144 Cyrodiil

Hammerfell (Předci)

Hammerfell (Koruny)
Velitelé
Adrmirál Richton Princ A'tor
Síly
Císařské loďstvo Loďstvo Předků
Ztráty
Neznámé Neznámé

Bitva v Hundingském zálivu byla klíčovým střetnutím mezi hammerfelskou frakcí Předků a Cyrodiilu na straně jedné a frakcí Korun na straně druhé.

Roku 2E 862 byl Thassad II., poslední nejvyšší král Hammerfellu, zavražděn frakcí Předků. Ti ovládli i Thassadovo sídlo, město Sentinel. Thassadův syn a dědic princ A'tor, přísahal Předkům krutou pomstu. A'tor se vypravil s loďstvem proti ostrovu Stros M'Kai a krutě jej vyplenil. Předci mezitím zahájili jednání s cyrodiilským císařem Tiberem Septimem a požádali jej o pomoc. Císaři přišla nabídka vhod, byl to skvělý způsob, jak dosáhnout svrchovanosti nad celým Hammerfellem. Proto císař vyslal proti vzbouřenému princi říšské loďstvo, které vedl admirál Richton. V Hundingském zálivu se pak strhla krutá námořní bitva, která skončila vítězstvím říše. Tím dnem skončila nezávislost Redguardů a Hammerfell byl nenápadně připojen jako provincie k říši.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.