FANDOM


Blackrose (Arena)

Blackrose je mesto v Black Marsh. Je to jedna z niekoľkých lokácií, ktoré môže Večný Šampión objaviť v The Elder Scrolls: Arena.

História

Blackrose bola pôvodne komunita Lilmothiit. Neďaleko ruín tejto komunity postavil Vladár Versidue-Shaie Ružu (the Rose), neslávne známe a najviac zabezpečené väzenie Tamrielu.

Blackrose

Keď ambasádor z tohto mesta navštívil Pelagia Septima III počas jeho vlády, Pelagius trval na rozhovore so všetkými potrebnými vrčaniami a piskotmi, keďže tak prebiehali prirodzené Argoniánske rozhovory.

Nienolas Ulwarth, známy ako "Mocný", pochádzal z tohto mesta. Bol jediným, kto dokázal poraziť Ellabeth, zvanú "Kráľovná Sekery" v súbojoch a práci so sekerou.

V určitom období sa v tomto meste sformovala skupina rebelov. Mudrc Celarus píše, že bojový mág Welloc bol schopný na túto armádu zoslať Upírsky Mrak (Vampiric Cloud), ktorý spôsobil, že sila a zručnosti tejto armády prešli na stranu ich nepriateľov.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.