FANDOM


Arena queenblubamka

Blubamka bola kráľovnou Rihadu počas Cisárskeho Simulacrumu. Po napadnutí Rihadského Paláca Golthogom Temným poslala Blubamka Talina do Stonekeepu s rozkazom nájsť kus pergamenu, ktorý bol ukradnutý. Táto časť mala dešifrovať Elder Scroll, ktorý mal odhaliť polohu Fang Lair. Po tom čo Talin vrátil chýbajúci kus pergamenu mu kráľovná zaznačila polohu Fang Lair do mapy.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.