FANDOM


Morrowind bthuand mzahnch r1 by dacic-d9fl0ee

Bthuand Mzahnch bol jedným z Tonálnych Architektov a je autorom knihy Vajce Času. V nej nesúhlasí s myšlienkou, že čerpanie sily z Lorkhanovho Srdca je nebezpečné. Niektorí Dwemeri verili, že používanie Srdca bude mať vedľajšie účinky, avšak Tonálni Architekti tvrdili, že práca so Srdcom nebude mať žiadne nepredvídané dopady.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.