FANDOM


20

Chrám Božského pantheonu

Chrám Božského pantheonu je hlavním svatostánkem ve městě Solitude, kde obyvatelé uctívají božskou osmičku. Chrám je součástí Chmurného hradu a disponuje velkým nádvořím.

Popis stavby Editovat

114

Interiér chrámu

Chrám Božského pantheonu leží na severu Solitude, od zbytku města je oddělen hradbou, která ohraničuje i nádvoří před chrámem. Jedná se o velkolepou kamennou budovu, která svou výstavností zastiňuje mnoho dalších významných památek města. Interiér chrámu tvoří hlavní loď a postranní místnosti v patře. Zatímco hlavní loď je určena věřícím, postranní místnosti slouží jako obydlí kněžím. Skrze okna dopadá do chrámové lodi skrovné světlo, které jen podtrhává posvátnou atmosféru v budově. Místnost je plně vybavena lavicemi pro věřící a nachází se zde osm oltářů všech bohů. Až do čtvrté éry zde bylo devět oltářů, uctívání Talose je však od roku 4E 175 zakázáno Bělozlatým konkordátem a tak byl jeho oltář odstraněn.

Využití Editovat

Chrám je využíván věřícími, kteří se sem přicházejí modlit a někteří také využívají služeb kněží, za kterými se přicházejí léčit a nebo požádat o radu. Návštěvnost chrámu se však po zákazu uctívání Talose poněkud snížila. Chrám je také místem, kde se konají svatby důležitých osobností ve Skyrimu.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.