FANDOM


Chrám Praotce Můry (Temple of the Ancestor Moth) leží v údolní rozsedlině, nacházející se daleko u východního konce Jerallských hor (Jerall Mountains), severovýchodně od Azuřiny svatyně (Shrine of Azura). Je to oblíbené místo Slepých kněží, kteří tu žijí.

Jedinými rostlinami, nacházející se v okolí, je pár mlhou zahalených Strmělek přehrnutých (Funnel Cap) po schodech, vedoucích na půdu chrámu.

Okolí

Chrám Praotce Můry tvoří malinká osada, skládající se z pečlivě postavené kaple, jednoduché poustevny pro mnichy z Mnišské čtvrti (Monk's Quarters), malého hřbitova a Hrobky Praotce Můry.

O tuto oblast pečují bratři Hridi a Hjar, kteří pracují venku do šesti hodin do večera, na noc odchází do Mnišské čtvrti. Bratr Holger tráví celý čas v kapli nebo hrobce, vrací se po 7. hodině večerní.

Celou oblast se doporučuje opustit dříve, než quest, při vstupu do dveří, spustí aktualizaci, která může zpřeházet časovou linii questů Zlodějského cechu.

Questy

Otáčení slepým okem (Turning a Blind Eye)

Šedivý lišák (Gray Fox) zjistil, že kněz tajně skrývá Savillský kámen (Savilla's Stone) v podzemních chodbách chrámu. Na místo pošle zloděje s úkolem obnovit artefakt. Bratr Hjar se věnuje své práci a odmítá prozradit jakékoliv informace týkající se kamene nebo cesty dovnitř chrámu.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.