FANDOM


Cisárske Loďstvo bola frakcia, ktorá dohliadala na dodržiavanie zákona a poriadku na moriach obklopujúcich Tamriel. Existovalo od Prvej do Tretej Éry.

Bojovalo proti Brammanovi v 1E 1033 a malo veľkú úlohu v Cisárskom útoku na Akavir, ktorý trval zhruba od 3E 271 do 3E 290.

Cisárske Loďstvo bojovalo takisto aj vo Veľkej Vojne, kde malo námorné strety s Aldmerským Loďstvom na jazere Rumare.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.