FANDOM


Na Deň Hanby všetci obyvatelia Hammerfellu, ktorí bývajú na pobreží, ostávajú zatvorení v domovoch. Hovorí sa, že Karmínová Loď, plavidlo naplnené obeťami Knahatenskej Chrípky, ktorému bol zakázaný pred stovkami rokov vstup do mesta, pripláva jedného dňa späť presne v tento deň. Deň Hanby je 20. deň Dažďovej Ruky (20th of Rain´s Hand).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.