FANDOM


Desiata Légia bola súčasťou Cisárskej Légie a sprevádzala Uriela Septima V na jeho nešťastnej výprave do Akavir. Väčšina légie padla spolu s cisárom v boji proti jednotkám Tsaesci. Prežili len dvaja muži z légie, ktorí potvrdili cisárovu smrť.

Neskôr sa zistilo, že väčšinu légie tvorili vojaci Hammerfellu a Cyrodiilu.

Zaujímavosti

- Legát Justianus Quintius, autor Veľkej Vojny, bol členom tejto légie, až kým nebol v 4E 175 ranený.

- Z historického hľadiska bola Desiata Légia (Legio X Equestris) prvou légiou, ktorú si Julius Cézar osobne vytvoril a ktorú podľa mnohých historikov považoval za najlepšiu a najvernejšiu. Légia bola vytvorená v roku 61 B.C.E v Hispania Ulterior, čo je prakticky dnešná Andalucía (Južné Španielsko) a bojovala za Cézara až do jej rozpustenia v roku 45 B.C.E. Po Cézarovej smrti V 44 B.C.E bola znova poskladaná a bojovala za Marca Antónia a potom Octaviána. Neskôr bola znova rozpustená a jej zvyšky sa spojili s novou Legio X Gemina.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.