FANDOM


Elinhir (Arena)

Elinhir je mesto v provincii Hammerfell. Je to jedna z niekoľkých lokácií, ktoré môže Večný Šampión objaviť v The Elder Scrolls: Arena.

Marise Aravel tvrdí, že "je to malé mesto nachádzajúce sa na hraniciach Hammerfellu".

Elinhir

Zaujímavosti Editovat

- Elinhir je jedno z niekoľkých miest, ktoré dobyli Nordi počas Vojny Bend'r-Mahk.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.