FANDOM


6616512-1460814945

Eltherický oceán sa nachádza západne od Tamrielu. Obsahuje ostrovy Yokuda, Pyandonea, Thras, Sestres, Cespar, Herne, Stros M´Kai a Summersetské ostrovy. Stretáva sa s Padomaiským Oceánom na východe a obklopuje Abeceánske more, Azuriánske more a More Duchov.

Zaujímavosti

- Tento oceán bol prekročený pri invázii do Akaviru niekedy v 3E 288. Odohrala sa tam Bitka o Ionith (Battle of Ionith), cisárske vojská viedol cisár Uriel Septim V., ktorý však bitku prehral a v boji padol.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.