FANDOM


Esroniet je ostrovný národ, ktorý leží medzi Tamrielom a Akavirom. Bol dobytý Urielom Septimom V. a jeho výpravou v 3E 284. Predpokladá sa, že ostrov leží niekde v strede rozľahlého Padomaiského Oceánu.

Čierny Prístav je prístavné mesto v Esroniete, ktoré bolo dobyté Urielom v 3E 282, dva roky pred dobytím Esronietu. V 3E 284 sa vládca ostrova, Princ Bashomon, vzdal celého kráľovstva a transformoval ho na veľkú základňu pre Cisárske Loďstvo, ktoré ju využilo na Inváziu do Akaviru v 3E 288.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.