FANDOM


Expedičná jednotka sa skladala z piatej, siedmej, deviatej, štrnástej a sedemnástej cisárskej légie, ktoré boli vedené Urielom Septimom V. Tieto invázne jednotky boli použité pri dobytí Esronietu a neskôr pri pokuse o dobytie Akaviru.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.