Farrun, také známý jako Fharun, je město v provincii High Rock.

Historie

Během 2E 582 byl Farrun znám jako Pevnost Fharun, tou dobou byl osadou Orsimerů. Do 3E 120 městu vládl král Lleromo. Císař Uriel Septim III. se oženil s princeznou Rakmou Farrunskou s cílem získat podporu města v dobách, kdy to říše bude potřebovat.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.