Decianus byl tamrielským generálem, v době vlády císaře Tita Meda II.. Generál Decianus je znám především pro svou účast ve Velké válce mezi Tamrielskou říší a Altmerským spolkem. Zdá se, že generál Decianus původně velel císařským legiím v Hammerfellu, kde se střetl s atlmerskou velitelkou lady Arannelyí a její armádou v nerozhodné bitvě u Skavenu. Decianus a císařské legie nakonec zvolili ústup a Arannelya obsadila Skaven, její vojsko však bylo natolik oslabené, že nemohlo pokračovat v dalším postupu. Decianus se poté chystal vyhnat altmerské jednotky ze Skavenu, avšak náhle byl povolán císařem do Cyrodiilu. Decianus nechtěl nechat Hammerfell nebráněný a proto dal z legií propustit velký počet "zraněných", kteří se později výrazně podíleli na vyhnání lady Arannelye ze Skavenu. Decianus a jeho vojsko se nakonec účastnilo slavné a vítězné bitvy o Červený kruh.

Zdroj

The Elder Scrolls V: Skyrim - Velká válka (kniha)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.