FANDOM


Hala Cností Vojny (Hall of the Virtues of War) slúžila ako výcvikové stredisko pre Spevákov Meča z Hammerfellu.

Jedným z vodcov Haly bol Hallin, ďalším bola Ansei. Ansei bola schopná zostaviť armádu z radov Spevákov Meča a zastaviť Goblinskú inváziu.

Dvaja známi členovia Haly boli Frandar Hunding a neskôr jeho syn Divad Hunding.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.