FANDOM


Hallin's Stand Map

Hallin's Stand je mesto v regióne Bangkorai, Hammerfell. Redguardi Daggerfallskej Zmluvy (Daggerfall Covenant) pochádzajú právo odtiaľto a zo Sentinelu.

Je známe, že v je v tomto meste aktívny Spolok Zlodejov, ktorého vodca sa volá Red Asp.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.