Zříceniny Helgenu

Helgen byl pevností, ležící v državě Falkreath. V pevnosti kdysi byla umístěna posádka legie a právě zde se měla konat poprava Ulfrica Bouřeného háva, který vedl povstání proti říši. Ve chvíli popravy se však objevil drak a zničil pevnost. Pouze několika málo lidem se podařilo přežít, mezi jinými i Ulfricovi, který uprchl a mohl se tak znovu postavit do čela povstání. Pevnost po útoku zůstala zničena a císařská posádka zde již nebyla umístěna. Toho využili bandité, kteří se v pevnosti usadili.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.