The Elder Scrolls Wiki
Advertisement
Indoril Nerevar
Foul Murder.png
Vyobrazení Indorila Nerevara vražděného Tribunálem.
Životopisné údaje
Datace: *První éra – †1E 700
Pohlaví: Muž
Rasa: Chimer
Rodina: Almalexie (manželka)
Frakce: Rod Indoril
Sídlo: Resdayn
Herní údaje
Výskyt: The Elder Scrolls III: Morrowind (jako Nerevarine)

Lord Indoril Nerevar, také známý jako Nerevar Kapitán[1], Nerevar Měsíc a Hvězda[2], a Bohovrah,[3] byl chimerský hrdina, který žil v první éře. Byl Azuřiným šampiónem a prvním Hortátorem, neboli vojevůdcem, sjednocených Chimerů a Dwemerů po svržení Nordského císařství v Resdaynu. Nicméně po zjištění, že Dwemerové stavěli Numidia, vedl svůj lid proti nim ve válce První rady. Nerevar zemřel na Rudé hoře, ale příčina jeho smrti nám není zcela jasná. Později se stal svatým dunmerského Tribunálský chrámu.[1]

Nerevar hrál klíčovou roli v morrowindské historii. Ashlandeři a ilegální odvětví Tribunálského chrámu, známé jako Disidentní kněží z Vvardenfellu, věřili, že byl mnohokrát převtělen jako součást proroctví o Nerevarinovi.[2] Toto proroctví bylo vykonáno hrdinou z The Elder Scrolls III: Morrowind.

Historie

Holografická projekce Nerevara stvořená Sothem Silem.

Podle oficiálních záznamů Chrámu byl Nerevar Hortátor a vůdce Chimerů. Významně figuroval ve vyjednávání pro založení První rady a spojeného království Resdaynu (nyní známého pod jménem Morrowind), také to byl přítel Dwemerského vůdce, Dumaca.[4] Avšak Chimerové nakonec šli do války proti Dwemerům (ironií osudu je, že by Dwemerský král Nerevarovi pomohl, kdyby věděl, že za tím vším stál jeho vedoucí vědec, Kagrenac), což vyvrcholilo v bitvu na Rudé hoře, kde Nerevar po Dumacově smrti padl.[5]

Některé záznamy tvrdí, že Nerevarovu smrt neměla za následek jeho zranění, která obdržel během bitvy.[4] Po bitvě Nerevar s Dagoth Urem (tehdy známým jako Voryn Dagoth) pokračovali dál do centra dwemerské pevnosti, kde objevili Lorkhanovo srdce a Kagrenacovo nářadí: Keening, Sunder a Wraithguard. Nerevar přikázal Vorynovi strážit toto nářadí, zatímco on sám se vrátil ke svým rádcům, aby se dohodli, co bude dál.[4][5] Když se k nim dostal, tak se s nimi po určitou dobu radil. Společně se rozhodli, že nechají nářadí na pokoji a zavázali se slibem Azuře. Oficiální záznam říká, že se Nerevar k Vorynovi opět vrátil, aby se nářadí ujmul, ale zjistil, že v jeho absenci se Dagoth v přítomnosti Lorkhanova srdce zbláznil a ten mu odmítl nářadí předat. Nerevar s Dagoth Urem bojoval a porazil ho. Bohužel byl ale smrtelně zraněný a přežil pouze tak dlouho, dokud ho jeho rádci nenašli a on je přinutil přísahat, že nikdy nářadí nepoužijí.[5] Tento slib nakonec porušili, aby ze sebe udělali bohy, a když se tak stalo, zjevila se Azura a zaklela celou chimerskou rasu tím, že jim ''proměnila jejich oči v oheň a jejich kůži v prach'' a přeměnila je do Dunmerů.[4][5]

Svatyně sv. Nerevara

V ashlanderských textech zase stojí, že Nerevar nebyl zabit v boji, ale jeho třemi rádci, Vivecem, Almalexií a Sotha Silem. V této zprávě stojí, že je Nerevar přinutil přísahat, že nikdy nepoužijí Kagrenacovo nářadí a oni uposlechli, ale tajně se dohodli na zavraždění Nerevara, aby získali moc. Když se Nerevar pokoušel vyvolat Azuru, neuspěl; Almalexie použila otrávené svíčky, Sotha Sil otrávená roucha a Vivec otrávené invokace. Nerevar byl zabit. Jako odplata za jejich zradu Azura přeměnila kůži Chimerů v šedou a jejich oči v ohnivě rudé, čímž chimerský lid přetvořila do dnešních Dunmerů.[4] Tribunál i poté použili moc nářadí a Srdce, aby sami sebe učinili nesmrtelné. Poté se prohlásili za nové bohy Dunmerů a tvrdili, že byli nadřazení Daedrám,[4][5] jež Chimerové uctívali. Ke konci třetí éry už měl Tribunálský chrám pod kontrolou celý Morrowind až na občasná malá a izolovaná území Ashlanderů, kteří stále následovali starou víru.[2]

Svatost

Nerevar se stal mučedníkem a svatým Tribunálského chrámu,[1] také je o něm napsáno, že pomohl Baranatovi během jeho zkoušek proti Coribaelským bratrům.[6] Svatyně jemu zasvěcené mohou být nalezeny po celém Vvardefllu uvnitř chrámů, jako je třeba High Fane ve Vivec City, chrám v Ghostgate v Ashlands nebo v Holamayaském klášteře v oblasti Azuřiným pobřeží.

Artefakty

Během svého života použil Nerevar mnoho různých artefaktů. Některé z nich obdržel/a Nerevarine, Hortátorovo skutečné vtělení.[2] Osud ostatních je neznámý.

Trueflame

Opravený Trueflame

Quotebg.png
"V den, kdy jsme byli s Nerevarem oddáni, nám Dumac daroval dvě čepele, Hopesfire a Trueflame."
Almalexie[src]

Poté co okupace Resdaynu Nordským císařstvím skončila, se Dumac Trpasličí král a Nerevar stali blízkými přáteli. V den svatby Nerevara s Almalexií jim Dumac daroval dvě mocně očarované čepele, Trueflame a Hopesfire. V bitvě na Rudé hoře se ovšem Trueflame ztratil, jeho oheň pohasl a jeho kusy byly ve zmatku ztraceny.[7] Čepel s názvem Trueflame může získat Vestige ve Stonefalls v 2E 582, kde je podivně neporušený.[8] Po poražení Dagoth Ura v 3E 427 dala Almalexie Nerevarinovi za úkol Trueflame získat. S pomocí od Radaca Stungnthumze byla Trueflame navrácena původní moc.[2]

Měsíc a Hvězda

Měsíc a Hvězda

Quotebg.png
"Prsten daroval svému nositeli velkou moc v přesvědčování; kvůli bezpečí byl očarován, aby okamžitě zabil kohokoliv, kdo jej nosil až na Nerevara. Prstenu se říkalo Měsíc a Hvězda, a pomohl Nerevarovi sjednotit nejrůznější klany do První rady."
―autor neznámý[src]

Jeden-Klan-Pod-Měsícem-a-Hvězdou byl prsten, který Nerevar obdržel od Dwemerského kováře během okupace Resdaynu Nordským císařstvím. Kovář mu dal prsten plný moci v přesvědčování a kvůli ochraně také očarovaný tak, aby zabil kohokoliv, kdo ho nosí až na Nerevara samotného. Nerevar použil sílu prstenu, aby sjednotil nejrůznější klany do První rady.[9] Azura později tento prsten dala Nerevarinovi v Jeskyni vtělení.[2]

Ethoský nůž

Ethoský nůž je vzácný nůž, o němž toho víme jen velmi málo. Vivec ho původně použil na zabití svého dítěte City-Face.[10] Nerevar ho později vyměnil za svoji sekyru a vzal si ho s sebou do bitvy na Rudé hoře. Je možné, že ho použil na zabití Dumaca během jejich souboje.[11] O noži nemáme žádné zprávy.

Nerevarova sekyra

V chrámu Nesprávného myšlení v Mournholdu si Nerevar vybral ze stojanů sekyru a odcestoval s ní na první měsíc bojovat s prázdnými hroby, čímž udělal chybu v tom, že poslechl Viveca, který mu radil, aby ''dosáhl nebes za pomocí násilí''.[12] Později sekyru vyměnil za ethoský nůž.[11] Osud sekyry po bitvě není známý. Přestože Nerevar sekyře dal nějaké jméno,[12] není nikde zmíněno.

Nerevarine

Skutečný/Skutečná Nerevarine byl/a ztělesnění Nerevara a hrdina/hrdinka, který/která úspěšně vyplnil/a proroctví o Nerevarinovi, zachránil/a Morrowind od Sněti a porazil/a Dagoth Ura.

Falešná vtělení

Falešná vtělení byli jednotlivci, kteří měli potenciál se stát Nerevarinem, ale nepodařilo se nim naplnit proroctví. Známá falešná vtělení jsou:

 • Ane Teria
 • Conoon Chodala
 • Erur-Dan
 • Hort Ledd
 • Idrenie Nerothan
 • Peakstar

Drobnosti

 • Podle Michaela Kirkbridea zobrazuje vzhled každé Indorilské přilby, jež nosí Ordinátoři, pravou podobu Nerevarova obličeje.[13]
  • Také existovala speciální daedrická přilba, která zobrazovala Nerevarův obličej v Morrowindské výtvarné knize. Kirkbride řekl, že ''vypadala spíše jako jeho hrůzný aspekt jako Hortátora a padomaického šampióna.''[13]
 • Tapiserie nalezené na Nerevarových svatyních vyobrazují jeho kostichodce. Kirkbride řekl, že Nerevarův kostichodech byl ''ztracen v letopisech většiny vůdčích historií. Nerevar, ať už zrazen či ne, byl stále drahý pro ALMISIVI i po smrti.''[13]
 • V The Elder Scrolls V: Skyrim mohou být dunmerské postavy v boji slyšeny, jak se k Nerevarovi modlí, přičemž vykřikují: ''Nerevare, veď mě!''
 • V The Elder Scrolls: Legends mohou být určité dunmerské postavy slyšeny, jak se o Nerevarovi zmiňují slovy, jako jsou: ''Chrabrost Nerevara je se mnou!''

Galerie

Nerevarův obličej na Indorilské přilbě v Morrowindu.

Tapisérie Nerevarova kostichodce.

Nerevarův obličej na Ordinátorské přilbě v Online.

Výskyt

Zdroje

 1. 1,0 1,1 1,2 Životy svatých
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 Události odehrávající se v The Elder Scrolls III: Morrowind
 3. Rozmanité víry v Císařství
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Nerevar na Rudé hoře
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 Bitva na Rudé hoře
 6. Baranatovy modlitby
 7. Dialog s Almalexií v Tribunálu
 8. Události v Online
 9. Skutečný Nerevar
 10. 36 Lekcí Vivecových, kázání 30.
 11. 11,0 11,1 36 Lekcí Vivecových, kázání 36.
 12. 12,0 12,1 36 Lekcí Vivecových, kázání 16.
 13. 13,0 13,1 13,2 Příspěvky Michaela Kirkbridea: Ohledně Nerevarova obličeje na Indorilské přilbě
 14. Dialog s Cizincem
Advertisement