FANDOM


Ionith bol jednou z dvoch Cisárskych usadlostí v Akavire. Druhou usadlosťou bola Septimia, ktorá bola menšia než Ionith. Obe kolónie boli obsadené Urielom Septimom V. počas jeho Invázie do Akaviru.

História

Ionith bol založený čoskoro potom, čo Tsaesci opustili mesto, ktoré neskôr znovuobsadili Expedičné Jednotky a pomenovali ho Septimia. Podobne ako Septimia, aj Ionith bol opusteným miestom, ktoré neskôr obsadili Císarskí. Presný dátum jeho založenia nie je známy, odhaduje sa na začiatok Stredného Roka, 3E 288.

O tri mesiace neskôr počas Hearthfire dorazili do Septimie civilné lode spolu so zásobami, čím začalo krátke obdobie, počas ktorého sa v oboch Akavírskych usadlostiach nachádzala populácia a kultúra. Ionith bol dôležitým miestom počas krátkych vyjednávaní medzi Tsaesci a Cisárskymi, keďže vyjednávania prebiehali práve v ňom a bolo to prvé mesto, ktoré bolo napadnuté, keď zlyhali. Obyvatelia Ionithu zažili tvrdú zimu, ktorá bola vystriedaná ešte horšou jarou, keďže nastalo obdobie veľkého sucha. Pretože bola ekonomika Ionithu oslabená a jeho obyvatelia sa ocitli pod sériou útokov, Ionith týmto podmienkam nakoniec podľahol a bol zničený. Rovnako tak zahynul aj Uriel Septim V.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.