FANDOM


Níže můžete najít známé jazyky, které se objevily v The Elder Scrolls.

Seznam jazyků Editovat

Akavirština Editovat

 • ''syffim'' – ''žoldnéři/bojovníci''

Aldmerština Editovat

 • ''ada'' – ''přízrak, duch''
 • ''ae'' – ''je/rovno k/a''
 • ''ae-'' – pozitivní předpona
 • ''aedra'' – ''předkové''
 • ''aka'' – ''drak''
 • ''ald'' – ''starověký,'' ''starý''
 • ''Aldmer'' – ''Starověcí/Staří (elfové)''
 • ''Aldmeris'' – ''elfí''
 • ''altadoon'' – ''zbraň''
 • ''alt'' – ''vysoký,'' ''vznešený''
 • ''Altmer'' – ''Vznešení (elfové)''
 • ''Altmora'' – ''Starý/Vznešený les''
 • ''Akavir'' – ''Dračí země''
 • ''arcta'' – ''čelit''
 • ''bos'' – ''zelený,'' ''les''
 • ''chi-'' – ''změněný-''
 • ''chim'' – ''změna''
 • ''Chimer'' – ''Změnění (elfové)''
 • ''dae'' – ''není/nerovná se''
 • ''dae-'' – negativní předpona
 • ''Daedra'' – ''Ne naši předkové/Ne bůh''
 • ''dra'' – ''předkové,'' ''bůh''
 • ''doon''– spojený s ''bojem'' nebo ''válkou''
 • ''dun''– ''tmavý/temný''
 • ''Dunmer'' – ''Temní (elfové)''
 • ''dwe''– ''hluboký,'' ''tajný''
 • ''Dwemer'' – ''Hlubinní/Tajní (elfové),'' ''Ti z hlubin''
 • ''ehln-'' – ''předků (se týkající),'' ''po předcích,'' ''ancestrální''
 • ''ehlnada'' – ''předkové'' (doslova duch/přízrak předka)
 • ''fevel'' – ''slabost''
 • ''ghardooni'' – ''útočníci,'' ''vetřelci''
 • ''kan'' – ''odvažovat se''
 • ''malatanya'' – ''životní pravda''
 • ''malatu'' – ''pravda''
 • ''man''/''men'' – ''člověk/lidé,'' ''muž''/''muži''
 • ''Manmer,'' ''Menmer'' – ''Polokrevní (elfové)'' (vztahuje se k prvním Bretonům)
 • ''metanane'' – ''zvolit si''
 • ''mer'' – ''Lidé'' (''Elfové'')
 • ''mora'' – ''les''
 • ''nu'' – ''my''
 • ''Orsimer'' – ''Ork''
 • ''Orsinium'' – ''Orkská věž''
 • ''Resdayniil'' – ''lidé z Resdaynu''
 • ''Tamriel'' – ''Krása úsvitu''
 • ''tarcel'' – ''odolat''
 • ''Udhendra Nibenu'' – ''Otec Nibenu''
 • ''welkynd'' – (welkyndské kameny) ''nebeský kámen'' (doslovný překlad: ''nebeské dítě'')
 • ''vane'' – ''pro''
 • ''varla'' – (varlaské kameny) ''hvězda''
 • ''vengha'' – ''vážit si/uctívat''
 • ''vir'' – ''země''
 • ''ye'' – ''a''

Ayleidoon Editovat

Věří se, že ayleidský jazyk je variace ''staré cyrodiilštiny'' spíše než tamrielštiny.

 • ''admia'' – ''předkové''
 • ''adonai'' – ''povýšený,'' ''vznešený''
 • ''Aldmeris'' – ''elfí''
 • ''alasil'' – ''vize,'' ''vidění''
 • ''amaraldane'' – ''heroldi''
 • ''anyammis'' – ''život''
 • ''aurane'' – ''slyšený''
 • ''agea'' – ''moudrost,'' ''lore''
 • ''av'' – ''od''
 • ''baune'' – ''ohromný,'' ''mocný''
 • ''belle'' – ''hromový,'' ''burácející''
 • ''Bisnensel'' – ''Síně Nové Vody''
 • ''boiche'' – ''les''
 • ''brelyeis'' – ''bukové stromy''
 • ''emero'' – ?
 • ''gandra'' – ''uvítací''
 • ''garlas'' – ''jeskyně'' (množné číslo)
 • ''goria'' – ''nejasný''
 • ''gravia'' – ''šeredný''
 • ''haelia'' – ''hrozný''
 • ''Hectahame'' – ''domov vyhnanců''
 • ''jorane''
 • ''karan'' – ''brnění''
 • ''latta'' – ''světlo''
 • ''lattia'' – ''zářit,'' ''svítit''
 • ''magicka'' – ''magie''
 • ''malatu'' – ''pravda''
 • ''mallari'' – ''zlato''
 • ''mathlemldi'' – doslovný překlad: ''z domova vyhnaný''
 • ''molag'' – ''oheň''
 • ''moriche'' – ''tmavý''
 • ''ne'' – ''nikdy''
 • ''nou'' – ''naši''
 • ''par'' – ''pěst,'' ''sevření''
 • ''pellani'' – ''cizinci''
 • ''relleis'' – ''mír''
 • ''ry'' – ''jak(o)''
 • ''sa'' – ''tak''
 • ''salache'' – ''vznešený''
 • ''sancre'' – ''zlatý''
 • ''sepredia'' – ''dary''
 • ''sou'' – ''tvoje/vaše''
 • ''suna'' – ''(po)žehnat''
 • ''sunna'' – ''obdařený,'' ''požehnaný''
 • ''sunnabe'' – ''buď požehnán''
 • ''tor'' – ''kopec,'' ''pahorek,'' ''vrch''
 • ''va'' – ''v,'' ''uvnitř''
 • ''vabria frenscha'' – ''zpěněná vlna''
 • ''varlais'' – ''hvězdy'' (v aldmerštině: varla = hvězda)
 • ''ye'' – ''a''

Banthan Editovat

Redguardské nářečí.

 • ''riglametha'' – ''vděčná nabídka''
 • ''ghraewaj'' – ''vrány, jež trestají'' nebo ''vrány, jež byly trestané''

Daedričtina Editovat

Má svojí vlastní abecedu.

 • ''Kyn'' – ''dremorská rasa'' (lidé)
 • ''kynaz'' – ''on z Kynu''
 • ''Kynmarcher'' – ''poručík/menší pán''
 • ''Myrkynaz'' – hrubý překlad: ''velkovévoda''
 • ''Markyn'' – ''nejvyšší rada'' (ostatních Markynazů)
 • ''Valkynaz'' – hrubý překlad: ''princ''

Dračí jazyk Editovat

Pro více informací přejděte na stránku: Dračí jazyk.

Dunmerština Editovat

Někdy v minulosti měli dunmerové svůj vlastní jazyk.

 • ''Ald'ruhn'' – ''Starý Domov''
 • ''bal'' – ''kámen''
 • ''b'vek'' – výraz šoku nebo překvapení
 • ''card' – ''nezesnulí lidostrážci''
 • ''cardruhn'' – ''hrobka předků''
 • ''corprus'' – nevyléčitelná sněťová choroba mysli a těla
 • ''felassani'' – kalhoty liturgického roucha Ordinátorů
 • ''fetcher'' – ''zloděj''
 • ''foyada'' – ''ohnivá řeka'' (ve starověkém Ashlanderském jazyce)
 • ''gah'' – ''ohromně,'' ''báječně''
 • ''hla'' – ''malý''
 • ''Hortator'' – šampion Velkých rodů, který je vede v dobách krize
 • ''khan'' – vůdce nebo radní
 • ''kogo'' – ''neprolomitelný''
 • ''Kogoruhn'' – ''Neprolomitelný Domov''
 • ''llananor'' – dlouhá košile liturgického roucha Ordinátorů
 • ''mabrigash'' – odpadlické moudré ženy a čarodějnice válečnice ashlanderských kmenů
 • ''mora'' – ''les''
 • ''muthsera'' – výraz velikého respektu
 • ''Mehra'' – ?
 • ''nchow'' – vulgární zvolání podobné slovu ''sakra''
 • ''Nerevarine'' – reinkarnace chimerského hrdiny Indorila Nerevara
 • ''n'wah'' – zvláště krutá nadávka znamenající ''cizinec'' nebo ''otrok'', záleží na kontextu
 • ''ouada'' – ''řeka''
 • ''ruhn'' – ''domov'' nebo ''zasedací místnost''
 • ''sera'' – pozdrav jinému dunmerovi
 • ''serjo'' – čestný titul znamenající ''sir'' nebo ''pán''
 • ''Sotha'' – ?
 • ''s'wit'' – osoba, která může být dostatečně inteligentní, ale je intelektuálně líná či neukázněná
 • ''t'lonya'' – zavinovačka

Dwemerština Editovat

 • Bthar-zel – ''spojenecké město''
 • Nchardak – ''město tisíců věží''
 • Volen – ''kladivo''
 • Volenfell – ''město kladiva''
 • Volendrung – ''kladivo moci''
 • Vvardenfell – ''město silného štítu''

Ehlnofex Editovat

Starodávný jazyk. Nyní vymizelý.

 • ''ae'' – ''je'' (kladná předpona)
 • ''Aedra'' – ''předkové''
 • ''beratu'' – ''půl,'' ''polo'' (slovo ''Bretonci'' je od tohoto výrazu odvozeno)
 • ''dae'' – ''není'' (negativní předpona)
 • ''Daedra'' – ''ne naši předkové''
 • ''Nirn'' – ''Šedé Možná'' (někdy i ''Aréna'') (nepotvrzené, jestli to pochází z tohoto jazyka)

Falmerština Editovat

Falmerský jazyk je přeložen díky rytinám v Calcelmově věži, a Gallově zašifrovaném deníku.

Gigantština Editovat

Gigantština je jazyková dovednost vyskytující se v The Elder Scrolls II: Daggerfall.

Goblinština Editovat

Goblinština je podle zmíněná v knize z The Elder Scrolls Online, Sacred Rites of the Stonechewers.

 • ''muulk'' – používáno na vynadání durzogům nebo dětem
 • ''mluku'' – goblinské slovo pro fekálie

Harpština Editovat

Harpština je jazyková dovednost vyskytující se v The Elder Scrolls II: Daggerfall.

Impština Editovat

Impština je jazyková dovednost vyskytující se v The Elder Scrolls II: Daggerfall.

Jel Editovat

Jel, jazyk Argonianů, je popisován jako ''řeč nejpodobnější myšlence'', způsob komunikace se stromy Histu. Na rozdíl od jiných tamrielských jazyků není Jel odvozený od Ehlnofex, ale pochází od starověkých a vnímajících stromů, Hist. Jazyk je občas chybně označován za Saxhleel, což je argonianské jméno pro sebe samotné.

 • ''ajum'' – tradiční pletený podnos
 • ''Al-Phid'' – ''Nejzářivější hvězda ve městě''
 • ''beeko'' – ''přítel/přítelkyně''
 • ''bok'' – ''mísa''
 • ''daril'' – ?
 • ''deelith'' – ''učitel''
 • ''Gee-Rusleel'' – ''Miredancer''
 • ''greel'' – ''nepřítel''
 • ''haj'' – ''skrytý''
 • ''hej xajhuthi kroni'' – ''párové, nebezpečné babice'' (''Pozor na čarosvětla'')
 • ''hejsetha thtithik'' – ''párová, vznášející se vejcolíheň'' (matka bludiček)
 • ''hejsetha thtitleel'' – ''párová, vznášející se koule'' (bludička)
 • ''Hist-Deek'' – ''stromek Histu''
 • ''Hist-Dooka'' – ''vyzrálý Hist''
 • ''Hist-Tsoko'' – ''starý Hist''
 • ''jekos'' – ?
 • ''ka'' – ''učedník''
 • ''kaal'' – ''válečný kapitán''
 • ''kaj-jeke thota'' – ''dost bodavý hmyz'' (''obří vosa'')
 • ''kaoc'' – způsob vyjádření překvapení či obavy
 • ''kajthux'' – ''hojný had''
 • ''kota-vimleel'' – ''černojazyční''
 • ''krona'' – ''velký,'' ''kolosální''
 • ''luheeez'' – ''křídlo skládací''
 • ''lukiul'' – ''asimilovaný''
 • ''nagahssee'' – ''hadí roláda'' (pokrm)
 • ''naheesh'' – ''starší kmene''
 • ''nalpa'' – ''špatný''
 • ''norg'' – ''zakázaný''
 • ''nushmeeko'' – ''plaz''
 • ''ojel'' – ''cizinec,'' přesný překlad: ''ne-argonianského jazyka'' nebo ''nerodilý mluvčí Jelu''
 • ''rajpu'' – ?
 • ''reel-ka'' – ''válečník''
 • ''rormasu'' – argonianské slovo pro krokodýla (přesný překlad: ''plaz s obří tlamou jež dýchá nad vodou'')
 • ''Saxhleel'' – argonianské slovo pro sebe samotné
 • ''shaja-nushmeeko'' – pololidský plaz''
 • ''sisei'' – ''(vy)rašit''
 • ''ssaa'' – ?
 • ''teeba-hatsei'' – ''hip and tail ball'' (sport)
 • ''teeba'' – ''míč''
 • ''theilul'' – spěchat, pospíchat (nejistý význam)
 • ''thtithil'' – ''vejce''
 • ''thtithil-gah'' – ''košík na vejce''
 • ''tsona'' – ''plavat''
 • ''tsonashap'' – ''plavající žába''
 • ''tum-taleel'' – ''kořeno-domí lidé''
 • ''uxith'' – ''hnízdo''
 • ''vakka'' – ''Slunce''
 • ''vastei'' – ''změna''
 • ''veeskheel-tzel'' – ''přízrační lidé''
 • ''wamasu'' – jelský název pro plaza nalezeného v Černém močálu
 • ''wasseek-haleel'' – ''jasnohrdlí''
 • ''waxhuthi'' – sprosté slovo
 • ''xal'' – ''posvátný''
 • ''xeech'' – ''ořech,'' ''semeno''
 • ''xeexch'kis'' – ''semenné loutky''
 • ''xul'' – ''smrt''
 • ''xulomaht'' – ''zemřelí''
 • ''xuth'' – zvolání

Kothringský jazyk Editovat

 • ''Ald-Het'' – ''dlouho pryč''
 • ''Ald'Ald-het'' – ''příliš dlouho pryč''
 • ''bal'' – ''kámen''
 • ''detta'' – ''možná,'' ''asi''
 • ''ge'' – ''já''
 • ''g'e'' – ''ty/vy''
 • ''hyn'' – ''ale''
 • ''ka'' – ''počkat''
 • ''set'' – ''být,'' ''jít''
 • ''una'' – ''jsem'' (občas ''yni'')
 • ''v'arla'' – ''vskutku''
 • ''wel'kyn'' – ''vítej/vítejte''
 • ''yni'' – ''jsem'' (občas ''una'')
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.