FANDOM


Jorrvaskr je prastaré sídlo Družníkov. Zároveň slúži aj ako ich medovinová sieň. Pôvodne bola Jorrvaskr loď postavená dvadsiatimi dvoma družníkmi. Trup tejto lode doteraz slúži ako strecha siene. Podľa legendy je to najstaršia budova v celom Whiterune.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.