FANDOM


Názvy 12 mesiacov v roku:

 1. Ranná Hviezda (Morning Star)
 2. Slnečný Úsvit (Sun´s Dawn)
 3. Prvé Semeno/Jadro (First Seed)
 4. Dažďová Ruka (Rain´s Hand)
 5. Druhé Semeno/Jadro (Second Seed)
 6. Stredný Rok (Mid Year)
 7. Slnečná Výška (Sun´s Height)
 8. Posledné Semeno/Jadro (Last Seed)
 9. Hearthfire
 10. Pád Mrazu (Frost Fall)
 11. Slnečný Súmrak (Sun´s Dusk)
 12. Večerná Hviezda (Evening Star)

Názvy 7 dní v týždni:

 1. Morndas
 2. Tirdas
 3. Middas
 4. Turdas
 5. Fredas
 6. Loredas
 7. Sundas

Počas roka sa v Tamrieli v určitých mesiacoch oslavujú rôzne sviatky. Mnohé z týchto udalostí sú zapísané v knihe od Thethiho, Prázdniny Iliac Bay (Holidays of the Iliac Bay).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.