FANDOM


328

Pohled na statek

Katlin Statek je malou zemědělskou usedlostí v državě Haafingar, nachází se nedaleko hlavního města Solitude. Usedlost se skládá ze dvou obytných domů, větrného mlýnu a stájí. Majitelkou farmy je Katla. Na statku se pěstují brambory, zelí a pórek. Chovají se zde slepice, kozy a koně, určené k prodeji. Nedaleko statku nabízí své služby také dostavník, který umožňuje dopravní spojení se všemi velkými skyrimskými městy.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.