FANDOM


Quotebg
"Kynareth říká: Používejte dary přírody moudře. Respektujte její moc a obávejte se jejího hněvu."
Deset přikázání: Svatá Devítka
Kynareth, Nordy nazývaná Kyne a Kothringy Kin,[1] je jedna z bohyní Svaté Devítky. Je nejsilnější z nebeských přízraků a je bohyní nebes, větrů, živlů a neviditelných přízraků vzduchu. Patronka námořníků a cestovatelů, Kynareth je vzývána pro příznivé hvězdy při narození a pro štěstí v každodenním životě. V některých legendách, je první kdo souhlasil s Lorkhanovým plánem vytvořit svět smrtelníků a zařídila místo pro jeho stvoření v Nicotě. Je také spojována s deštěm, fenoménem, který se údajně před odebráním Lorkhanovy božské jiskry neodehrával. Na Kynareth se obecně nahlíží jako na ztělesnění přírody, a záhadné a smrtící spriggani reprezentují její hněv.

Verš

„Přijď za mnou, Kynareth, neboť bez tebe nemohu znát záhady světa, a tak slepý a s hrůzou, mohu pozřít a znesvětit hojnost tvých nádherných pokladů.“[2]

Zdroje

  1. The Water-getting Girl and the Inverse Tiger
  2. Kapesní průvodce po Císařství, třetí vydání: Předmluva
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.