FANDOM


Lilmoth City
Lilmoth
Lilmoth je mesto v Black Marsh. Je to najjuho-východnejšie položené mesto provincie, aj celého Tamrielu. Lilmoth je jednou z niekoľkých lokácií, ktoré môže Večný Šampión objaviť v The Elder Scrolls: Arena.

História Editovat

Tretia Éra Editovat

Predtým než Císarskí osídlili toto pôvodné mesto Argoniánov, Lilmothu vládli Argoniánski kňaží králi a kráľovné. Najstarší záznam Cisárskej vlády je datovaný do 3E 109, keď sa Magnus Septim oženil s kráľovnou Lilmothu, Hellenou.
Lilmoth Map

mapa Lilmothu

Lilmoth bol naklonený Cyrodiilským záujmom dokonca ešte predtým, než bol Cisárskými počas Tretej Éry osídlený. Tieto sympatie siahali až do čias Remanskej Ríše (Reman Empire) a jej vojny s Morrowindom. Veliteľ Lilmothu v tom čase, Ulaqth, viedol jednotky do boja proti Vojvodovi Mournholdu. Jedinou ďalšou známou veliteľkou Lilmothu bola Ioa.

Štvrtá Éra Editovat

V skorých rokoch Štvrtej Éry padol Lilmoth za obeť mestu vznášajúcemu sa vo vzduchu, Umbrielu. Táto udalosť je známa ako Masaker Lilmothu (The Slaughter of Lilmoth). Bol to jeden z najpríšernejších masakrov Tamrielu. Bolo to tiež miesto, kde sa narodili dvaja priatelia, ktorí nejaký čas žili na Umbrieli, Annaïg Hoïnart a Mere-Glim.

Lilmoth mal dva stromy Hist.

Zaujímavosti Editovat

- Lilmoth zdieľa časť názvu so zvieracou rasou známou ako Lilmothiit, indikujúc tak možné prepojenie.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.