FANDOM


Dynastie Mede je panovnickým rodem, který od roku 4E 17 vládne Tamrielské říši. Zakladatelem této dynastie byl Titus Mede I., který ovládl Císařské Město a ukončil bezvládí, které v říši zavládlo po vymření Septimů na konci třetí éry. Titus Mede I. byl tak prvním císařem, který usedl na trůn ve čtvrté éře. Posledním známým císařem z dynastie Mede je Titus Mede II., který byl zavražděn roku 4E 201.

Rodokmen

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.