The Elder Scrolls Wiki
Advertisement

príklady rôznych druhov elfských rás

Mer (tiež zvaní Elfí ľud, či jednoduchovo Elfovia) je označenie pre bytosti elfskej rasy v kultúre Tamrielu.

Elfovia sa drasticky odlišujú od ľudí a zvieracích rás, sú však schopní kríženia s ľuďmi. Existujú zvesti o možnom krížení aj so zvieracími rasami, sú však nepotvrdené. Elfovia sú menej plodní než ľudia, či zvieracie rasy, elfské ženy začínajú byť plodné okolo 18-19 roku.

Farba elfskej pokožky môže byť rôzna, od tmavo sivej, cez slabo zelenú, až po svetlo žltú. Na kontinente Tamrielu existuje niekoľko druhov elfov: Altmeri, Bosmeri, Dunmeri, Orsimer, Dwemeri, Chimeri, Snežní Elfovia a Ayleid. Aldmeri sú vyhynutou elfskou rasou z ktorej vznikli tieto druhy. Existuje niekoľko málo ďalších druhov rás, u ktorých sa verí v príbuzenstvo s elfami, napríklad Maormeri.

Advertisement