FANDOM


Moridunon je kráľovstvo na východe Summersetských ostrovov.

Králi Moridunonu často hľadali radu u členov Psijicského rádu, ktorý bol poradcom kráľov a zástancom "Starej Cesty/Spôsobov" (Elder Way). V Moridunone sa nachádza dedina Potansa, kde majú členovia Psijicského rádu kontakty pre každého, kto by sa s nimi chcel stretnúť.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.