FANDOM


Morrowind
cca. 1E 700–dodnes
158
161.jpg
Morrowind ve třetí éře.
Morrowind11.png
Poloha v rámci kontinentu
Geografie
Hlavní město: Blacklight (po 4E 5)

Mournhold (do 4E 5)

Rozloha: cca. 1 220 000 km² (4E 201)[1]
Nejvyšší bod: Rudá hora
Státní útvar
Státní zřízení: Teokratická oligarchia
Král: Helseth Hlaalu
Legislatíva: Veľký koncil
Měna: Drake
Obyvatelstvo
Jazyk: Dunmerština[2]
Domácí obyvatelstvo: Dunmeři
Náboženství: Tribunál (oficiální)
Herní údaje
Hry: The Elder Scrolls: Arena

The Elder Scrolls III: Morrowind

Morrowind dříve známý jako Resdayn je bývalou provincií Tamrielské říše. Morrowind se skládá ze šesti okresů, pět okresů se nachází na pevninské části země, zatímco šestý okres tvoří obrovský ostrov Vvardenfell, který se nachází v centrální oblasti severního Morrowindu. Morrowind hraničí se Skyrimem na severozápadě, s Cyrodiilem na západě a Black Marshí na jihu. Na severu omývá Morrowind Moře duchů, Vvardenfell je pak od pevniny oddělen tzv. Vnitřním mořem a východní pobřeží Morrowindu omývá Padomaický Oceán.

Dějiny Editovat

Nejstarší dějiny Editovat

295

Freska znázorňující proroka Velotha

První historicky doloženou civilizací na území Morrowindu byli Dwemeři, známí pro svou vysoce sofistikovanou a technologicky vyspělou kulturou, na západě chybně zvaní jako trpaslíci. Nadvláda Dwemerů byla však brzy zpochybněna jinou skupinou Merů, Chimery. Chimeři byli, stejně jako Dwemeři, potomky Aldmerů, do Morrowindu je ze západu přivedl prorok Veloth. Na území Morrowindu opustili Chimeři kočovný způsob života a začali se zde usazovat. Brzy začaly vypukat spory o území mezi oběma národy, které byly ještě přiostřovány rozdílným náboženským cítěním. Zatímco agnostičtí Dwemeři hledali důvod k víře, Chimeři byli horlivými uctívači Daeder a nedostatek víry ze strany Dwemerů je hluboce urážel. Příměří mezi oběma národy Merů nastalo až poté, co byl Morrowind napaden skyrimskými Nordy a bylo třeba se sjednotit k obraně země. [3]

První éra Editovat

Válka s Nordy Editovat

116

Nordové, odvěcí nepřátelé Dunmerů

Nordové, silný lidský národ, vytvořili na území Skyrimu mocné království a jejich král Vrage zahájil mohutnou expanzi, která vyvrcholila vytvořením první lidské říše ve třetím staletí první éry. Vrage si podmanil nejen High Rock, ale podařilo se mu dobýt také celý Morrowind, dobývání Morrowindu bylo jedním z největších vojenských střetnutí první éry.[4] Útok Nordů donutil Chimery a Dwemery, aby odložili své staré spory a uzavřeli spojenectví. Aliance byla vedena Nerevarem, který zastupoval Chimery a Dumacem, králem Dwemerů. Společnými silami pak roku 1E 416 vypudili elfové Nordy ze své země.[3][5][6]

Válka První Rady Editovat

Po vítězství nad Nordy se Nerevar a Dumac, které pojilo vzájemné přátelství a respekt, rozhodli, že mír mezi jejich národy musí zůstat zachován. Díky tomu vznikla První Rada. Odlišnosti obou národů jak v kultuře, tak v náboženství však byly příliš velké. Proto nakonec křehký mír přerostl v otevřenou válku První Rady a Nerevar a Dumac, dosavadní přátelé, stanuli na opačných stranách konfliktu. Záminkou pro válku se stalo objevení Lorkhanova srdce dwemerským architektem Kagrenacem, který zjistil jak ze srdce čerpat sílu a chystal se jej použít k vytvoření umělého boha, zvaného Numidium. Proti tomu se Nerevar razantně vyslovil, avšak Dumac byl uražen a považoval to za vměšování Chimerů do vnitřních záležitostí Dwemerů.[6]

Rozhodující bitva války se odehrála u dwemerské pevnosti na Rudé hoře, na ostrově Vvardenfell. V krvavé bitvě údajně zahynule oba dva králové, Nerevar i Dumac, kteří se měli střetnout v osobním duelu. Bitva nakonec vyvrcholila zmizením Dwemerů ze světa a podle mnohých teorií za to neslo odpovědnost Lorkhanovo srdce. Kagrenacovy nástroje však zůstaly na místě a zmocnil se jich Dagoth Ur, ten Nerevarovi doporučil nástroje zničit. Nerevar se však rozhodl poradit se svou radou - tribunálem - královnou Almalexií, Sothou Sil a Vivecem. Ti se shodli na tom, že nástroje by mohli být Chimerům užitečné a měli by si je proto ponechat. Nerevar souhlasil, avšak donutil je složit přísahu Azuře, že nástroje nikdy nezneužijí. Dagoth Ur však odmítl nástroje tribunálu vydat a ten se jich musel zmocnit násilím. Dagoth Ur byl vyhnán pod Rudou horu. Sothy Sil mezitím nástroje studoval a odhalil jejich podstatu zbylým členům tribunálu. Ti nakonec porušili přísahu Azuře a podstoupili s pomocí nástrojů transformaci, která je obdařila božskou mocí.[6]

Almalexia, Sothy Sil a Vivec tak nakonec vyšli z Války První Rady jako bohové z masa a kostí.[3] A vzniklo tak nové náboženství. Azura se však rozhodla tuto nestoudnost potrestat a uvalila na celý národ Chimerů kletbu, kterou se proměnili v Dunmery. Jejich kůže nyní získala barvu popela a barva očí se stala rudou. Dunmeři tak měli být společně se svým tribunálem do skonání věků obklopení temnotou.[6]

Resdayn Editovat

Tribunál se okamžitě pustil do budování nového světa ve své vlasti.[6] Morrowind byl v té době znám jako Reysdan. Tribunál rychle upevnil svou moc a Dunmeři přešli od uctívání daeder k uctívání nového božstva. Tribunál se brzy stáhl z veřejnosti a provozoval svou politiku prostřednictvím své církve. Vnitřní správa země přešla na rody, které se zformovaly již krátce po příchodu Chimerů do Morrowindu.[3] Nejmocnějšími politickými rody byly: Indoril, Redoran, Telvanni, Dres a Hlaalu.[5]

Vztahy s Cyrodiilskou říší Editovat

Zdá se, že Tribunál navázal styky s Cyrodiilskou říší pod nadvládou Remanské dynastie. Tribunál dokonce pomohl Cyrodiilům v obraně před Akavirskou invazí. Nicméně vztahy mezi říší a Tribunálem nezůstaly po vítězství nad Akaviri přátelské. Říše se nakonec pokusila Morrowind ovládnout a roku 1E 2840 vypukla tak válka trvající osmdesát let. Tribunál projevil obrovskou sílu a diplomatickou rozvahu a válka, omezující se na pohraniční boje nakonec skončila mírem.[3]

Druhá éra Editovat

Zatímco ve druhé éře zachvátil většinu kontinentu naprostý chaos, Morrowind zůstal těchto událostí, díky diplomatické zdatnosti Tribunálu ušetřen. Během tohoto období odrazili Dunmeři také další akavirskou invazi.[3]

Pád Resdaynu Editovat

32

Císař Tiber Septim

Dlouhé období morrowindské nezávislosti skončilo ke konci druhé éry, někdy po roce 2E 893. Tamriel byl tou dobou sjednocován pod vládou nového mocného císaře Tibera Septima, ten po dobytí Hammerfellu zaútočil také na Morrowind. Rod Indoril, navrhoval válčit s císařstvím až do úplného konce. Tuto myšlenu podporovaly rody Redoran a Dres, Telvanni zůstali neutrální a rod Hlaalu navrhoval spolupráci s říší. Po prvních incidentech na hranicích však došlo mezi morrowindskými klany ke sporům. Rody Indoril, Dres, Hlaalu a Telvanni odmítly bránit západní hranici. Idorilové a Dresové navrhovali stáhnout se do vnitrozemí a odsud vést další válku. Hlaalu nadále navrhovali spolupráci s říší a Telvanni zůstávali neutrální. Rod Redoran čelil hrozbě, že bude nakonec stát proti císařství sám.[7]

296

Bůh Vivec, který dohodl příměří s říší

Celá situace se změnila, když se bůh Vivec osobně objevil ve svém městě Vivec a oznámil, že vyjednává s císařem o reorganizaci Morrowindu, který se měl stát císařskou provincií, ale mělo mu být zaručeno zachování všech práv a vlastní víry. Toto oznámení zcela změnilo postavení jednotlivých rodů. Idorilové odmítli s podporou Dresů složit zbraně a rozhodli se válčit až do úplného konce. Redorani byli vděční za to, že nemuseli čelit říši sami a přeběhli na stranu rodu Hlaalu, a navrhovali dohodu. K nim se pak připojil i rod Telvanni. Není známo nic o osobním setkání císaře a Viveca. Nicméně se zdá, že Vivec nabídl císaři jednotku Numidium, která mu měla dopomoci s dobytím Summersetských ostrovů. Poté co odmítl Vrchní kancléř Velké rady z rodu Indoril přijmout tyto požadavky, byl zavražděn a nahrazen novým kancléřem z rodu Hlaalu. Rod Indoril byl následně téměř vyhlazen a novým nejmocnějším a nejvlivnějším rodem se stal právě rod Hlaalu. Říše byla překvapena snadným připojením Morrowindu, kdy Dunmerové prolili více krve při vzájemných bojích, než v boji proti říši. Morrowind byl velmi hladce začleněn do říšské správy a proměněn z nezávislé země v provincii.[7]

Třetí éra Editovat

Císařská provincie Editovat

162

Královna Barenziah

Po celou třetí éru zůstával Morrowind císařskou provincií a během let prošla provincie mnoha změnami. První změny v morrowindské vnitřní struktuře a administrativě provedl sám Tiber Septim, když dosadil princeznu Barenziah, dceru královského páru z Mournholdu, za první královnu Morrowindu.[3] Mladá královna a její choť Symmachus se těšili mezi dunmerským lidem velké popularitě a dokázali tak vytěžit se spojenectví s říší i posilnění své vlastní moci. Vnitřní nepokoje propukly v Morrowindu až ve čtvrtém století třetí éry. Tehdy byl císař Uriel Septim VII. uvězněn ve sféře Oblivionu a za něj se vydával jeho bojový mág Jagar Tharn, který zatížil Morrowind neúměrnými daňovými požadavky. Arnesianská válka začala původně jako malá vzpoura otroků proti rodu Dres. Nakonec se tato válka přelila v ozbrojený konflikt mezi Morrowindem a Black Marshí. Během války byl Symmachus zabit a Baranziah si zachránila svůj život útěkem přes říši do Wayrestu. Barenziah byla zbavena povstalci své královské hodnosti a později byla nahrazena svým strýcem Llethanem Hlaalu.

Reorganizace provincie Editovat

Ke konci třetí éry zaznamenal Morrowind více převratných změn, než kdykoliv předtím ve své dlouhé historii. Po svém návratu z Oblivionu zahájil císař Uriel Septim VII. prostřednictvím své loutky krále Llethana reorganizaci morrowindského ostrova Vvardenfellu. Když Tiber Septim dobyl Morrowind, uzavřel s Tribunálem mírovou smlouvu. Ta mimo jiné stanovila, že Vvanderfell zůstával výsostným územím Tribunálu a říšské jednotky nesměly na jeho území vstoupit. To se změnilo roku 3E 414, kdy byl Vvardenfell v rámci nového uspořádání prohlášen říšským provinčním územím.[8]

199

Helseth Hlaalu král Morrowindu

Vvardenfell byl nyní rozdělen na několik částí, které spadaly pod vlastní nadvládu císařství a morrowindských rodů Redoran, Hlaalu, Telvanni a část území spadala i nadále pod nadvládu chrámu. Střediskem císařské vlády na ostrově se stal Ebonheart, kde sídlil císařský místodržící. Pro Vvardenfell byl vytvořen zvláštní zákon, který byl směsicí původních zvyků a tradic a císařského práva. Nové území bylo rychle kolonizováno zástupci všech tamrielských ras, kteří sem přišli s vidinou obchodního zisku.[8][9]

K dalším změnám ve vnitřní struktuře provincie došlo po nástupu krále Helsetha, syna královny Barenziah, na morrowindský trůn. Král Helseth byl manipulativní, nemilosrdný a vypočítavý, přesně to, co prý Morrowind v té době potřeboval. Helseth s pomocí císaře narušil tradiční mocenskou strukturu v Morrowindu a přenesl více moci na svůj dvůr. V souladu s dlouhodobým přáním říše, zakázal nový král také otroctví, což se neobešlo bez krvavých protestů.[3]

Pád tribunálu Editovat

Roku 3E 427 dorazil do Morrowindu znovuzrozený Nerevar, zvaný Nerevarin. Zatímco moc tribunálu rychle upadala, Dagoth Ur byl na vzestupu. Nerevarin nakonec Dagotha porazil a Tribunál byl připraven o svou božskou moc. Almalexia zešílela a zabila Sothu Sila. Samotná Almalexia byla nakonec zabita Nerevarinem a Vivecův osud zůstával záhadou.[3] Pád tribunálu umožnil říši šířit své náboženství do Morrowindu.

Čtvrtá éra Editovat

290

Ministerstvo Pravdy

Čtvrtá éra znamenala pro Morrowind sérii katastrof. Po Vpádu Oblivionu zahájili útoky ze severu Nordové a Orkové.[10] Ministerstvo Pravdy ve Vivecu se stalo nestabilním a zhroutilo se. To způsobilo erupci Rudé hory, která zničila Vvardenfell a zle poškodila i pevninský Morrowind. Argoniánci z Black Marshe vycítili svou příležitost a vpadli do oslabeného Morrowindu. Dunmeři byli donuceni k útěku do jiných provincií, především pak do blízkého Skyrimu či na ostrov Solstheim.[10] Říše pravděpodobně ztratila nad Morrowindem svou kontrolu.

Geografie Editovat

Morrowind se rozléhá v severovýchodním cípu Tamrielu. Provincie sestává ze dvou částí, pevninské a obrovského ostrova Vvardenfell. Na severozápadě hraničí Morrowind se Skyrimem, na západě pak s Cyrodiilem a na jihu s Black Marshí. Na severu omývá Morrowind Moře Přízraků, které jej odděluje od ostrova Solstheim. Zajímavostí je pak Vnitřní moře, které odděluje Morrowind od Vvardenfellu. Na východě omývá Morrowind takzvaný Padomaický Oceán a daleko na východě za ním se pak nachází kontinent Akavir. Morrowind zaujímá rozlohu okolo 1 220 000 km², čímž se jedná o největší zemi Tamrielu.

Klima a krajiny Editovat

293

Typická krajina Morrowindu a Vvardenfellu

Svým klimatem, faunou i florou se Morrowind od zbytku Tamrielu liší jak jen je to možné. Cizí návštěvník si v Morrowindu může přijít jako v jiném světě. Na formování morrowindské krajiny a klimatu měly zásadní dopad dva faktory. Díky pohořím na západě byl Morrowind izolován od zbytku kontinentu a tak se zde fauna a flora vyvíjela odlišným způsobem, než ve zbytku Tamrielu. Druhým důležitým faktorem byly časté erupce Rudé hory, kterým se musela fauna i flora přizpůsobit. Díky těmto faktorům nalezneme v morrowindské přírodě až bizarní jevy, sem patří například obrovský přerostlý hmyz a nebo enormně vysoké houby. Ostrov Vvardenfell je nenávratně poznamenán vulkanickou činností, z větší části se jedná o vyprahlou sopečnou pustinu. Pobřeží ostrova je však úrodné a poměrně hustě zalidněné. Na jihu Morrowindu při hranicích z Black Marshí se pravděpodobně nachází bažinaté oblasti. Díky Rudé hoře je obloha často temně zatažená a vzduchem se šíří popel.

Pohoří Editovat

294

Rudá hora, pohled od jihu

Podobně jako Skyrim, je i většina severozápadního Morrowindu poměrně hornatým územím. Nachází se zde velké pohoří Velothi, které hrdě nese jméno po prorokovi Velothovi, který přivedl Chimery do Morrowindu. Pohoří Velothi tvoří přirozenou hranici mezi Morrowindem a Skyrimem. Dalšími velkými horami je pohoří Valus na západě země, které tvoří hranici mezi Morrowindem a Cyrodiilem. Nejzajímavější horou Morrowindu je však nechvalně známá Rudá hora. Tato obrovská sopka na ostrově Vvardenfell neovlivňuje svými erupcemi jen Morrowind, ale její vliv sahá daleko za hranice této východní země. Díky erupci Rudé hory bylo dokonce z větší části zničeno město Winterhold ve Skyrimu.

Vodstvo a řeky Editovat

V Morrowindu se nachází mnoho menších či větších řek, nejvíce řek se nachází v pevninské části země. Největším veletokem Morrowindu je řeka Thir. Pramen této řeky se nachází nedaleko Silnion Vale a řeka odtud pokračuje dále na východ ke starobylému městu Narsis, kde se významně rozšiřuje o svoje přítoky. Thir se pak na severu vlévá do Vnitřního moře přímo na jih od města Vivec. Na Vvardenfellu se nachází několik menších toků, jmenujme například řeku Odai. Krom vnitřního moře omývá pak Morrowind na severu Moře Přízraků a na východě Padomaický Oceán.

Politický systém Editovat

198

Mapa Mournholdu, hlavního města Morrowindu

Politický systém Morrowindu je složitější a rozsáhlejší, než v kterékoliv jiné provincii a představuje prazvláštní systém, kde se o moc dělí říšská administrativa, chrám, král a velkorody. Pro Morrowind jsou vytvářeny speciální císařské zákony, které jsou podivuhodnou směsicí císařského práva a místních zvyklostí a tradic. Žárlivé rody soupeří o vůdčí účast ve vládě a svými spory se nevědomky oslabují, což umožňuje pronikání císařství. Instituce morrowindského krále byla utvořena říší ke snadnějšímu dohledu císařství nad vnitřní politikou Morrowindu. Jednotlivé orgány podílející se na vládě v provincii jsou popsány v následujících odstavcích. Hlavním městem Morrowindu, sídlem krále a jeho dvora a císařských legií a byrokracie je Mournhold.

Tribunál Editovat

Tribunál tří živoucích bohů vykovával skutečnou vládu nad Morrowindem až do konce třetí éry. Moc Tribunálu byla však nakonec zlomena Nerevarinem. Tribunál, zvláště pak Vivec, projevil v mnoha směrech zdatnou diplomatickou zběhlost. Vivec například dohodl začlenění Morrowindu do říše Tibera Septima, výměnou za značnou autonomii. Morrowind si tak podržel své dosavadní zvyklosti v církevních otázkách, tradicích rodů a dokonce jako jediná provincie mohl nadále pokračovat v instituci otroctví. Císařské jednotky také nesměly vstoupit na území Vvardenfellu, který zůstával výsostným územím Tribunálu a chrámu. Tribunál však většinou zůstával v pozadí a byl zastupován svým chrámem, který inspiroval svou božskou prozřetelností.

Chrám Editovat

158

Znak chrámu

Chrám je oficiální morrowindskou církví uctívající Tribunál a je zástupcem Tribunálu v jednání s lidem, proto chrám disponuje nejvyšší politickou mocí v provincii. Základními zásadami chrámové nauky jsou: charita pro chudé, vzdělání pro nevědomé a ochrana slabých. Nejvýše postaveným chrámu je Vrchní kanovník a dále následují tzv. Vysvěcenci. Najde se však mnoho kritiků, kteří chrámu vyčítají především zastírání původu božské moci Tribunálu. Dále tito kritici nesouhlasí s úřadem vrchního kanovníka a vysvecenců, kteří prý pro své sobecké zájmy zneužívají svých pravomocí. Církevní hierarchie prý využívá inkvizice proti svým odpůrcům. Vysvěcenci se prý spoléhají na únosy, útisk, mučení a věznění kacířů i svých odpůrců s jiným názorem, než oficiálním. Chrám je také obviňován ze zanedbávání svých povinností vůči lidu, kněží jsou prý příliš zaujatí vlastním přepychem a mocí, než aby se starali o blaho lidu.[11] Ať už je pravda jakákoliv, chrám je obrovským pozemkovým vlastníkem a bedlivě si střeží své zájmy. K největším spojencům chrámu patří rody Indoril a Redoran. Přátelské vztahy pak s chrámem udržují rody Dres a Hlaalu.

Královská vláda Editovat

194

Královský palác v Mournholdu, sídlo královské vlády a dvora

Ústřední královská vláda v Morrowindu byla vytvořena až po připojení provincie k říši, císařem Tiberem Septimem. První morrowindská královna Barenziah se těšila velké popularitě lidu a díky tomu si mohla dovolit provozovat poměrně samostatnou politiku, i tak však byla pod bedlivým dohledem císařských orgánů. Její nástupce Llethan zrušil roku 3E 414 staletí trvající zákaz vstupu na Vvardenfell a podstoupil jej jako reorganizované území říši. Současný král Helseth zašel ještě dále a na nátlak císařství zakázal pro celé území Morrowindu otroctví.

Helseth je mnohými považován za další z řady loutek císařství, nicméně některé jeho kroky prokazují pravý opak. Helseth například reformuje Velkou radu, v níž jsou zastoupeny všechny morrowindské rody, což je považováno za návrat k tradičním dunmerským hodnotám.[3]

Morrowindské rody Editovat

Vnitřní vláda Morrowindu je rozdělena mezi pět nejmocnějších rodů. Pět prastarých rodů se zformovalo brzy po příchodu Chimerů do Morrowindu. Tradice velkých rodů jsou odvozeny z dávných dunmerských klanů a kmenů, nyní však fungují spíše jako politické strany. Členství v dunmerském velkorodě je dáno převážně narozením či sňatkem, přistěhovalci z císařství se však mohou stát stoupenci některého z rodů, popřípadě mohou být adoptováni. Jakmile se cizinec zaváže slibem jednomu rodu, již nemůže přirozeně vstoupit do rodu dalšího.[12]

Redoran Editovat

Rod Redoran si cenní především smyslu pro povinnost, důstojnosti a zbožnosti. Členové tohoto rodu mají povinnost vůči své cti, rodině a klanu. Důstojnost je základní součástí života každého Redorana. Členové rodu prokazují velkou úctu a respekt svému božstvu. Lehkomyslný a povrchní život nemá v jejich očích smysl. Rod Redoran vlastní pozemkové domény především v severozápadní části Vvardenfellu. Hlavním městem redoranské vlády na ostrově Vvardenfell je město Ald'ruhn. Barvou Redoranu je červená.[12]

HouseHlaalu flag

Znak Hlaalu

Hlaalu Editovat

Rod Hlaalu se ve své politice zaměřil na těsnou přátelskou spolupráci s císařstvím. Díky císařské přízni rod Hlaalu rychle získal převahu nad ostatními rody v Morrowindu i na Vvardenfellu. Hlaalu vítají císařskou kulturu i právo, legie a císařskou byrokracii, ale i svobodu obchodu a náboženského vyznání, které jsou garantovány císařem. Hlaalu sice ctí i staré zvyky a tradice - Předky, Chrám a rody - ale ochotně se přizpůsobuje převratným změnám a pokrokům v císařských provinciích. Hlaalu jsou také na rozdíl od ostatních rodů přátelští vůči příslušníkům jiných ras a snaží se s nimi žít v míru a společně se dělit o zisky plynoucí ze společné práce na budování císařství. Z rodu Hlaalu pochází i současný král Morrowindu Helseth. Hlavním městem rodu na Vvardenfellu je Balmora a jejich barvou je žlutá.[12]

Telvanni Editovat

Šlechtici rodu Telvanni, bývají zpravidla mágové, kteří se izolují od společnosti a v osamění šíří svou moudrost. Ti ambicioznější z nich se však pustili do zápasu o uchvácení půdy a přírodních zdrojů, které nabízí ostrov Vvardenfell. Rod Telvanni uznává princip práva vlády toho silnějšího a nehodlá připustit, aby byly nevyužité zdroje Vvardenfellu ovládnuty podnikavými Hlaalu. Jejich barvou je hnědá.[12] Na Vvardenfellu, díky své expanzi ovládají Telvanni rozsáhlé pozemkové domény především na výhodě ostrova.

Indoril Editovat

297

Příslušník rodu Indoril

Rod Indoril býval jedním z nejmocnějších a politicky nejvlivnějších morrowindských velkorodů až do císařského vpádu. Rod Indoril odmítal spolupráci s říší a mnoho jeho členů raději spáchalo sebevraždu.[7] To vedlo k oslabení rodu a jeho vytlačení na druhořadou pozici rodem Hlaalu. V současné době je rod Indoril jen stínem své staré slávy. Indroril zůstává otevřeně nepřátelský k císařské vládě a kultuře a je nadále ortodoxním zastáncem chrámu. Rod neovládá žádná území na Vvardenfellu, naproti tomu disponuje velkými pozemkovými úděly v srdci Morrowindu v čele s městem Almalexia.[12]

Dres Editovat

Panství rodu Dres leží na jihu Morrowindu při hranicích s Black Marshí. Rod Dres je zemědělskou společností a jeho ekonomika závisí na pracích otroků na solnicových plantážích. Rod Dres je pevným zastáncem chrámu a k císařské nadvládě se staví nepřátelsky a odmítavě, zejména pak k pokusům o zakázaní otroctví.[12]

Vvardenfell

Ostrov Vvardenfell

Morrowindské okresy Editovat

Morrowind se vnitřně dělí na šest okresů. Jsou jimi:

 • Velothis: Okres na severozápadě země, hraničící se Skyrimem a Cyrodiilem.
 • Narsis: Okres ve středo-západní části morrowindské pevniny.
 • Mournhold: Okres rozléhající se ve středu a východní části morrowindské pevniny. Nachází se zde i stejnojmenné hlavní město.
 • Deshaan: Okres v jižní části Morrowindu, hraničící s Black Marshí.
 • Telvannis: Okres v severovýchodní části Morrowindu.
 • Vvardenfell: Okres zabírající území velkého ostrova, tvořícího centrální oblast severního Morrowindu.

Vojenské síly Editovat

Každý morrowindský rod má své válečníky, kteří se odlišují především zbrojí. Za nejlepší morrowindské válečníky jsou považováni příslušníci rodu Redoran. Morrowindského krále pak střeží královská stráž, která nosí výrazné červené zbroje. Obecně dunmerští válečníci upřednostňují nádherné lehké brnění vyrobené z hmyzích krunýřů a překrytých plášti s pavoučího hedvábí, obalujících trup. Hlavu chrání turban před všudypřítomným popelem. Volné kalhoty a vysoké boty pak oděv dokončují. V Morrowindu také, podobně jako v jiných císařských provinciích, sídlí císařská legie. Legie si pro své posádky a snadnou kontrolu provincie vybudovala po celé zemi mocné tvrze a pevnosti.

Ekonomika Editovat

292

Přístav Východocísařské společnosti v Pelagaidu

Morrowind je založen především na agrární společnosti, aristokracie vlastní obrovské plantáže, na kterých pracují otroci (především z Black Marshe). Nedávný zákaz otroctví se setkal s obrovským odporem a není dodržován. Krom šlechtických statků však existují i drobné statky svobodných sedláků, pastevců a daří se i rybářství. Morrowind také disponuje obrovským nerostným bohatstvím na Vvardenfellu v okolí Rudé hory. Nachází se zde největší naleziště vzácné rudy Ebonu na světě. K dalším důležitým surovinám patří Kwamí vejce a sklo. Obchod se dříve v Morrowindu příliš nerozvíjel, to se změnilo s příchodem říše, která získala monopol na morrowindské zboží. Od té doby v Morrowindu zápasí jak říšští obchodníci, tak ambiciozní rod Hlaalu o největší zisky. Obchod s Morrowindem je zprostředkován především skrze Východocísařskou společnost, ta má výsadní monopol. Přesto je říše kritizována, protože údržba legií, posádek, pevností a rozsáhlé byrokracie je finančně neúnosným břemenem, kterému se prý nemohou zisky plynoucí z Morrowindu vyrovnat.[13]

Obyvatelstvo Editovat

298

Ilustrace typického Dunmera

Současnými domorodými obyvateli jsou Dunmeři, zvaní na západě často jako Temní Elfové. Cizí rasy pohlížejí na Dunmery a jejich tmavě šedou kůži a rudé oči, často s odporem. Nicméně Dunmeři jsou na svůj vzhled pyšní a jejich hrdost se stala doslova národní identitou. Dunmeři oplývají mimořádným intelektem a úskočností, což z nich dělá vynikající mágy a bojovníky. Mladí Dunmeři bývají často také promiskuitní. K ostatním rasám bývají Dunmeři nedůvěřiví a nepřátelští, Dunmeři pak přímo opovrhují Bosmery a nemají v lásce Altmery. Tradiční rivalita panuje mezi Dunmery a Nordy. Po výbuchu Rudé hory nezbývá mnohým Dunmerům nic jiného, než prchat do nedalekého Skyrimu, kde se setkávají s rasistickým jednáním ze strany Nordů.

Krom Dunmerů žijí v Morrowindu ve velké míře i příslušníci jiných ras, náleží sem hlavně Císařští, Nordové a Orkové. Dunmeři také zotročují mnoho Argoniananů a Khajiitů, kteří jsou nuceni pracovat na plantážích a v dolech.

Náboženství Editovat

Oficiálním náboženstvím Dunmerů je Tribunál. Božský tribunál se před svým pádem skládal ze tří žijících bohů z masa a kostí. Tyto božské bytosti získali svou moc prostřednictvím očarovaných nástrojů a po dlouhá staletí byly nedílnou součástí života každého Dunmera. Následuje popis tří bohů:

 • Almalexia: také známa jako Ayem byla manželkou Nerevara a byla tak úzce propojena s rodem Indoril. Almalexia opravila a znovu vystavěla stejnojmenné město Almalexia, které zničil Megrunes Dagon. Almalexia byla považována za božskou matku, které vedla a uzdravovala své děti z řad věřících, avšak bylo známo, že byla neobyčejně přísná pokud nějaký věřící zbloudil ze své cesty. Almalexia později zešílela a zavraždila dalšího z bohů Sothy Sila. Později byla sama zabita Nerevarinem.
 • Sotha Sil: známá také jako Seht, byl další žijící bůh. Sothy Sil zkoumal očarované nástroje a společně s Almalexií a Vivecem podstoupil transformaci, která je obdařila božskou mocí. Sothy Sil se později izoloval od světa i zbytku Tribunálu a žil v ústraní. Nakonec byl zabit šílenou Almalexií.
 • Vivec: také známý jako Vehk byl třetím žijícím bohem. Vivec byl znám jako válečník-básník a ochránce a božský král svaté země Vvardenfell. Vivec představoval dualitu Dunmerů, což se odráželo v jeho vzhledu - napůl Chimer, napůl Dunmer. Vivec žil po tisíce let ve svém paláci ve městě Vivec. Vivec zvládl ztrátu božství lépe než jeho dva společníci, zůstal smrtelný a po čase zmizel. O jeho pozdějším osudu nejsou žádné informace.

Svou vůli vykonával Tribunál skrze svoji církev, která řídila Dunmery ve všech aspektech jejich života. Církev však také často zneužívala svou moc. Chrámy a paláce zasvěcené Tribunálu se nacházely téměř ve všech morrowindských městech.

Kultura Editovat

Kult Předků Editovat

Dunmeři uctívají kult svých předků. Znalosti a schopnosti svých předků využívají rody po mnoho svých pokolení. Člen, který se k rodu přižení, získá rituálem a přísahou možnost rozmlouvat se svými nevlastními předky a zároveň si zachová možnost hovořit s předky svého vlastního rodu. Každé obydlí zpravidla mívá svou vlastní rodinnou svatyni, které je zasvěcena jedna místnost. Chudší domácnosti pak mají aspoň krb a nebo přístěnek, kde jsou uchovávány a vystaveny rodinné relikvie. Svatyni se říká Dveře vyčkávání a představuje bránu do Oblivionu. Rodina má povinnost zajistit svým zesnulým řádný pohřeb ve městě mrtvých, například ve městě Necrom. Někteří Dunmeři dávají před svou smrtí souhlas s použitím části svých ostatků k vytvoření či posílení hradby duší, jež pak chrání rodinnou svatyni a její okolí. Čím více ostatků je použito, tím mocnější je hradba duší.[14]

Architektura Editovat

Dunmeři jsou skvělí architekti a stavitelé, dokáží postavit hotové divy, patří sem například obrovské stupňovité chrámy. Obecně však platí, že architektura se od klanu ke klanu liší. Usedlosti rodu Redoran jsou vybudovány ve stylu dunmerské vesnice, jsou obvykle budovány z místně dostupných materiálů, a jejich organické křivky a nezdobné fasády jsou inspirovány okolní krajinou a krunýři obrovského hmyzu. Středem redoranské usedlosti bývá chrám a jeho nádvoří; příbytky rodu a obchody jsou pak shromážděny po obvodu centrálního nádvoří. Rod Hlaalu se naopak často inspiruje císařstvím, jeho města sestávají z prostých několikapatrových budov, ty jsou složeny především z obchodů, řemeslnických cechů, domů a radnice. Půdorys bývá obdelníkový, vchody klenuté a fasády jednoduše zdobené. Namísto chrámu dominují městům rodu Hlaalu palácové komplexy.

291

Bahnomerka je typickým "dopravním prostředkem" v Morrowindu

Cestování a doprava Editovat

Morrowind disponuje mnoha dopravními prostředky. Krom pěšího cestování může cestovatel využít služeb Bahnomerky, jedná se o obrovský hmyz, schopný urazit obrovské vzdálenosti. Cestující cestují na jeho hřbetě. Některé magické cechy nabízejí také možnost teleportu. K dalším rozšířeným dopravním prostředkům, především na rozsáhlém pobřeží Vvardenfellu a Morrowindu patří lodě. Vzhledem k terénu se však nepoužívá doprava s pomocí koní.

Na začátku 4. éry, kdy došlo k erupci Rudé Hory a zasipání jeskyň ve kterých se Bahnoměrky líhly. se celý druh stal téměř vyhinulý. (Skyrim DLC Dragonborn)

Reference Editovat

 1. Dle měřítka k této mapce[1]
 2. Informace na uesp.net[2]
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 Kapesní průvodce říší, Třetí vydání/Morrowind
 4. Kapesní průvodce říší, První vydání/Skyrim
 5. 5,0 5,1 Kapesní průvodce říší, První vydání/Morrowind
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 Bitva na Rudé hoře
 7. 7,0 7,1 7,2 O Morrowindu
 8. 8,0 8,1 Stručné dějiny Morrowindu
 9. Stručný životopis Uriela Septima VII.
 10. 10,0 10,1 Keyes, Gregory. The Infernal City.
 11. Cesta pravdy
 12. 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 Velké rody Morrowindu
 13. Východní provincie
 14. Dunmeři a jejich předci
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.