FANDOM


Mortal
97
Vyobrazení
MorthalCoA
znak
99
mapa
Geografické info
Typ sídla: město
Země: Tamrielská říše
Provincie: Skyrim
Država: Hjaalmarka
Správní info
Vládce: Jarl Idgrod Havranice
Centrum: Síň vysokého měsíce
Herní údaje
Hry: The Elder Scrolls V: Skyrim
Morthal je malé a chudé skyrimské město, které leží v bažinách na jihovýchod od Solitude. Morhal je centrem jedné z devíti skyrimských držav, tou je Hjaalmarka.

Historie a vláda města

O historii Morthalu téměř nic nevíme, pravděpodobně se jedná o jednu z mladších skyrimských držav. Roku 4E 201 zde vládla jarla Idgrod Havranice. Ta byla známa tím, že se chovala přátelsky k říši, na jejíž straně stála během Občanské války ve Skyrimu. Zdejší obyvatelé však byli rozhořčení, když jarla pozvala ke svému dvoru tajemného mága.

Popis města

Morthal je jedním z menších měst, nacházejících se ve Skyrimu. Díky bažinám, které se všude v okolí města nacházejí, nebylo možné celou osadu postavit na pevné zemi. Proto část města zasahuje do močálu. Domy, které jsou umístěny blízko močálu mají kamenné základy a jednu ulici zde zcela nahrazuje molo. Celá osada sestává asi s osmi domů. Největším domem je Síň vysokého měsíce, která je sídlem zdejší vládnoucí rodiny. K dalším zajímavým budovám patří Krčma Na Slatině a strážnice, která slouží jako kasárna a vězení zdejších stráží.

Ekonomika

100

Pila v Morthalu

Morthal je považováno za jedno z nejchudších měst celého Skyrimu. Většina obchodníků se díky močálům Morthalu vyhýbá a tak je město zcela izolováno od obchodního ruchu. Jediným zdrojem práce a podporovatelem skomírající ekonomiky, je jak se zdá místní pila, kde se zpracovává dřevo.

Obyvatelstvo

Obyvatelé Morthalu jsou známí tím, že jsou samotářští a nedůvěřiví k cizincům. V málo lidnatém městě žijí převážně Nordové a zdá se, že pohrdají magií a s nelibostí přihlížejí na přítomnost mága ve městě. Většina obyvatel zde žije v chudobě, ti šťastnější se živí jako dřevorubci na místní pile. O bezpečnost obyvatel se staralo několik strážných.

101

Hlavní ulice v Morthal

Přírodní podmínky

Morthal leží v oblasti známé jako větrná tundra. Ve zdejší oblasti se nacházejí rozsáhlé močály, které způsobují, že je město často zahaleno v husté mlze. Z močálů také stoupají zlověstně zkroucené stromy. Klima je zde sice studené, ale na rozdíl od jiných oblastí Skyrimu, zde není trvalý sníh.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.