FANDOM


Nedické národy je označení pro nejstarší lidské obyvatele Tamrielu. Jedná se o předchůdce bretonů a císařských.

Historie

Nedické národy zde, v rozporu s mnohými pověstmi, žily již minimálně od let 800 až 1000 meretického věku (jak dokazují archeologické výzkumy nejstaršího lidského osídlení v Hammerfellu). Tito lidé zde přišli staletí před Ysgramorem z Atmory, jednalo se o různé nespokojence, vyvrhely a nemajetné mladší syny. Postupně osídlili dbešbí provincie Cyrodiil, Hammerfell, High Rock a pravděpodobně také Morrowind. V těchto místech tvořili menšinovou populaci mezi elfy, se kterými žili v míru. Mezi nedické národy patří i skyrimští nordové, kteří jako jediní vedli s elfy válku. Po vzniku Prvního impéria nordové vojensky pronikli do provincií High Rock a Cyrodiil, kde tak převážili rozložení sil ve prospěch lidí.[1]

Reference

  1. Dobytí a osídlení pohraničí
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.