FANDOM


Numinex bol legendárny drak žijúci počas prvej éry. Podľa legendy sa budúci Skyrimský veľkráľ Olaf Jednooký a Numinex stretli v súboji jeden na jedného na hore Anthor niekedy pred rokom 1E 420. Zo vzájomného súboja vzišiel víťazne Olaf, ktorý Numinexa nakoniec uväznil vo svojom sídelnom meste Whiterun. Sídlo kde Numinexa väznil je pomenované práve kvôli tejto legende Dračia sieň. Numinexova lebka doteraz visí nad trónom Whiterunského jarla v Dračej sieni.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.