FANDOM


Obléhání Hegathe
164
Konflikt:

Velká válka

Datum:

4E 172 - 4E 173

Místo:

Hegathe, Hammerfell

Výsledek:

Vítězství Říše

Strany

EmpireBanner Tamrielská říše

AldmeriDominonFlag Aldmerský spolek

Velitelé
  • Neznámý velitel
Síla
  • Altmerská armáda
Ztráty
  • Neznámé
  • Neznámé
  [Zdroj]
Velká válka

Obléhání LeyawiinuObléhání BraviluObléhání AnviluObléhání HegatheBitva u SkavenuPád Imperial CityBitva o Červený kruh

Obléhání Hegathe bylo jedním z vojenských střetnutí Velké války. Když roku 4E 172 vtrhla altmerská armáda pod velením Lady Arannelye do Hammerfellu, nezmohly se roztříštěné jednotky Redguardů na větší odpor a císařská legie ustoupila před přesilou přes poušť. Tento ústup byl později znám jako Žíznivý pochod. Brzy se celý jih Hammerfellu ocitl pod altmerskou nadvládou, až na město Hegathe, které statečně vzdorovalo. Město bylo nakonec osvobozeno armádou Předků ze Sentinelu, což vedlo ke smíru mezi po staletí znepřátelenými hammerfellskými frakcemi.

Zdroj

The Elder Scrolls V: Skyrim - Velká válka (kniha)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.