FANDOM


Obliehanie Orsinia bola udalosť, ktorá trvala 30 rokov (1E 950 - 1E 980) a skončila sa porážkou Orsinia.

Predohra

Keď Klan Bagrakh začal plieniť dediny pozdĺž rieky Bjoulsae, mocné Orsinium sa stalo hrozbou pre okolité kráľovstvá. V 1E 948 Kráľ Joile z Daggerfallu poslal list Gaidenovi Shinjimu, vodcovi Rádu Diagny, v ktorom navrhoval spojenectvo pri útoku na Orsinium. Posledným klincom do rakvy bol moment, keď Kráľ Golkarr pochválil útočníkov za ich agresívne činy pri rieke Bjoulsae. Bola vytvorená aliancia, ktorá efektívne potlačila hádky medzi Redguardmi a Bretóncami. Obe rasy sa zamerali na spoločného nepriateľa, Orkov a zvierací ľud Orsinia.

Priebeh bojov

Bretónske jednotky z Daggerfallu, Redguardská armáda zo Sentinelu a Rád Diagny spojili svoje sily a napadli Orsinium. Ukázalo sa však, že Orkské kráľovstvo je príliš silné. Obliehanie trvalo 30 rokov a padlo v ňom mnoho skvelých bojovníkov a hrdinov, mimo iných aj samotný Gaiden Shinji. Orkovia sú dodnes veľmi uznávaní za ich bojové schopnosti.

Následky

Jednotky Sentinelu boli značne oslabené bojmi s Orkami, ich spojenci ešte viac. Daggerfall využil túto príležitosť a napadol Bankorajský Priesmyk, strategický horský prechod ktorý spája High Rock a Hammerfell.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.