FANDOM


ElderScrollsCosmo

Oblivion je kolektívny názov používaný pre označenie podskupiny sfér existencie. Sféry Oblivionu sú tie, ktoré majú najmenšie spojenie s ríšou smrteľníkov, Nirnom. Oblivion je taktiež domov Daedrických Princov.

Sféry, ktoré vytvárajú Oblivion môžme definovať hlavne vylučovacou metódou. Všetko, čo nie je samotným Nirnom, planétou, mesiacom, alebo Aetheriom, sa vo všeobecnosti považuje za sféru Oblivionu. Predpokladá sa, že existuje nekonečne veľa sfér Oblivionu, aj keď učenci Tamrielu poznajú len malé množstvo. Vo všeobecnosti sa verí, že každý zo 16 Daedrických Princov vládne jeho (jej) vlastnej sfére, ktorá je vytvorená podľa jeho predstáv.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.