FANDOM


Kancelár Ocato je jeden z najvyšších predstaviteľov Cisárstva na konci Tretej éry. Jeho oficiálna funkcia je Cisársky bojový mág. Po smrti Uriela Septima VII. bol menovaný do pozície regenta. Po konci Oblivionskej krízy a smrti Martina Septima sa priamo ujal vlády nad Tamrielom s cieľom nájsť vhodného kandidáta na cisára. Thalmor dal Ocata zavraždiť v roku 4E 9 a jeho smrťou začína Búrkokorunné bezvládie.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.