FANDOM


44

Odai

Řeka Odai je jednou z řek na ostrově Vvardenfell. Řeka pramení na severu od města Balmora, kterým následně protéká. Poté řeka pokračuje dále na jih, kde protéká oblastí známou jako Západní Gash. Řeka nakonec ústí do Vnitřního moře, jihovýchodně od vesnice Hla Oad. Okolí řeky bylo většinou hornaté a krom Balmory u ní neležela žádná jiná osada.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.