FANDOM


Orcrest (Arena)
Orcrest je mesto v Elsweyri. Je to jedna z niekoľkých lokácií, ktoré môže Večný Šampión objaviť v The Elder Scrolls: Arena.
Orcrest
Mesto je známe ako obchodné centrum pre predavačov a cestovateľov, ktorí cestujú naprieč Tamrielom do Orcrestu, aby prišli nakúpiť a predať mnoho z mestského kontrabandu, napríklad Skoomu alebo Mesačný Cukor (Moon Sugar).
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.