FANDOM


325

Přízrak

Přízrak Starého Hroldanu je duch, který se může objevit v krčmě ve Starém Hroldanu. Ve druhé éře se po boku Tibera Septima, na kterého se odkazuje jako na Hjaltiho, účastnil bitvy o Starý Hroldan. Hjalti mu údajně za vyplenění Starého Hroldanu slíbil svůj meč a tím se měli stát bratry. Muž, kterým přízrak byl, však v bitvě padl a Hjalti svůj slib nedodržel. Přízrak proto nemůže nalézt klid, dokud meč nedostane.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.