FANDOM


X2NbW4vh

Vody Padomaiského oceánu (ďalej len PO) kompletne obklopujú Tamriel. Kontinent Akavir leží krížom cez PO na východe, ostrovný kontinent Yokuda leží krížom cez PO na západe a kontinent Atmora leží krížom cez More Duchov na severe. PO medzi Tamrielom a Akavirom obsahuje niekoľko malých ostrovných kráľovstiev.

Lokácie

Kontinenty

Nezávislé ostrovy

Zaujímavosti

- Výraz "Padomaiský" je označením pre akúkoľvek silu, alebo bytosť, ktorá obsahuje viac chaotickú, alebo zmenu inšpirujúcu energiu zvanú Padomay.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.