FANDOM


Piata Légia bola súčasťou Cisárskej Légie. Bola oficiálne rozpustená nejaký čas pred nešťastnou inváziou do Akaviru, avšak bola znova povolaná do služby, aby asistovala pri invázii. Po tejto udalosti nie sú o légii žiadne ďalšie záznamy.

Zaujímavosti

- Kapitán Lapronius z Piatej Légie napísal Hlásenie - kvalita rekrútov (Report - Quality of Recruits), v ktorom píše o pokusoch Légie trénovať mágov v ľahkom brnení, aby sa zvýšila jej efektivita.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.