FANDOM


Polorok se slaví 16. poloroku. Možná pro zmírnění každoročních zpráv o posledním zvýšení daní vyhlášených Císařem, nabízejí chrámy požehnání za polovinu ceny. Mnoho požehnaných si připadá dostatečně sebevědomě na to, aby vstoupili do kobek, přestože nejsou plně připraveni. Proto se tento radostný festival často promění do dne plného porážek a tragédií. Slavnost je zmíněná v knize Z pamětního kamene Makely Lekiové v The Elder Scrolls II: Daggerfall. [1]

Zdroje

  1. Z pamětního kamene Makely Lekiové
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.